Szczecińskie Zakłady Materiałów Biurowych

Sygnatura
65/448/0
Daty skrajne
1948-1979
Liczba serii
45
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1949-1979; 89 j.a. 1. Regulaminy i statuty organizacyjne, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 1949-1979; 3 j.a. 2. Zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne 1950-1977; 27 j.a. 3. Instrukcje zakładowe 1949-1972; 17 j.a. 4. Regulaminy pracy 1957-1975; 4 j.a. 5. Regulaminy wynagrodzeń i premiowania 1960-1977; 8 j.a. 6. Regulaminy kontroli 1972-1973; 2 j.a. 7. Kontrole przedsiębiorstwa 1950-1978; 11 j.a. 8. Narady i konferencje 1949-1962; 6 j.a. 9. Normy zatrudnienia i pracy 1954-1979; 5 j.a. 10. Archiwum zakładowe 1955-1971; 3 j.a. 11. Współzawodnictwo pracy 1953-1976; 3 j.a. II. PLANOWANIE 1948-1977; 62 j.a. 1. Plany wieloletnie 1964-1975; 4 j.a 2. Plany techniczno-ekonomiczne 1955-1977; 21 j.a. 3. Plany finansowe 1953-1976; 9 j.a. 4. Plany inwestycyjne 1950-1957; 6 j.a. 5. Plany zatrudnienia i płac 1948, 1969; 2 j.a. 6. Plany produkcji 1949-1950, 1961, 1964-1965; 5 j.a. 7. Plany pracy 1957-1957; 1 j.a. 8. Plany transportu 1954, 1974; 2 j.a. 9. Plany remontów 1954-1959; 6 j.a. 10. Plany postępu technicznego 1966-1974; 6 j.a. III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1953-1978; 89 j.a. 1. Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych za lata 1961, 1965-1971; 3 j.a. 2. Sprawozdania z wykonania kosztów za lata 1969, 1973; 3 j.a. 3. Sprawozdania finansowe za lata 1954, 1957-1966, 1968-1969; 13 j.a. 4. Analizy ekonomiczne i informacje o działalności gospodarczej 1954-1978; 29 j.a. 5. Sprawozdania z wykonania planów produkcji 1965-1976; 22 j.a. 6. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1966-1975; 7 j.a. 7. Sprawozdania z inwestycji i remontów 1954-1962; 6 j.a. 8. Sprawozdania ze stanu BHP 1961, 1966; 2 j.a. 9. Sprawozdania z rozwoju techniki, racjonalizacja i wynalazczość 1952-1959; 4 j.a. IV. RADA ZAKŁADOWA, RADA ROBOTNICZA, KSR 1950-1970; 18 j.a. 1. Protokoły posiedzeń 1950-1969; 10 j.a. 2. Sprawozdania z działalności 1959-1970; 8 j.a. V. DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA 1956-1957; 22 j.a. - dokumentacja technologiczna poszczególnych elementów maszyn i urządzeń technicznych, przebieg procesu technologicznego produkcji pinesek, VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1948-1952; 2 j.a. - plan budynków Fabryki Materiałów Biurowych przy ul. Kard. Hozjusza 29, projekt magazynów materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

Dzieje twórcy:

Szczecińskie Zakłady Materiałów Biurowych rozpoczęły działalność w wyniku przejęcia na własność Skarbu Państwa poniemieckiego zakładu „Arla Werk”. Przedsiębiorstwo to zostało przejęte bez odszkodowania jako gałąź gospodarki narodowej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. Od kwietnia 1946 r. zakład rozpoczął działalność pod nazwą „Zakład Arlac” w Szczecinie i podlegał Zjednoczeniu Przemysłu Mebli Stalowych i Okuć Budowlanych w Bytomiu. W dniu 17 grudnia 1946 r. zmianie uległa nazwa Zakładu Arlac na „Fabryka Materiałów Biurowych”. Od tego też roku Fabryka podlegała Zakładom Materiałów Biurowych w Łodzi. Uruchomienie produkcji w zakładzie nastąpiło w 1947 r. Od 9 grudnia 1950 r. Fabryka Materiałów Biurowych w Szczecinie podlegała Ministerstwu Przemysłu Lekkiego poprzez Centralny Zarząd Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych w Łodzi. W dniu 1 stycznia 1951 r. (na mocy zarządzenia z dnia 1.01.1951 r. nr 800 ministra przemysłu lekkiego) zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pn Szczecińskie Zakłady Materiałów Biurowych i przeszły pod nadzór resortu Ministerstwa Przemysłu Drzewnego, a po połączeniu (w 1957 r. ) Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Przedmiotem działalności Szczecińskich Zakładów Materiałów Biurowych było wytwarzanie wyrobów papierowych oraz materiałów biurowych. Działalność produkcyjną rozpoczęto w 1947 r., produkowano wówczas cztery wyroby: taśmę maszynową, tusze, kalkę maszynową i kalkę ołówkową. W 1948 r. uruchomiono produkcję matryc, zamków do segregatorów i powielaczy, a zaniechano produkcji tuszy. Od 1950 r. zakład poszerzył swą działalność o produkcję kredy, którą zakończono w 1952 r., w 1953 r. rozpoczęto produkcję stalówek szkolnych, pinesek, spinaczy i zszywek, zwiększając jednocześnie liczbę zatrudnienia do 200 osób. Dnia 1 stycznia 1978 r. na podstawie zarządzenia nr 46 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 grudnia 1977 r. Szczecińskie Zakłady Materiałów Biurowych połączyły się ze Szczecińskimi Zakładami Papierniczymi „Skolwin” i występowały pod nazwą Szczecińskie Zakłady Papiernicze „Skolwin”. Było to faktyczne zakończenie działalności przez Szczecińskie Zakłady Materiałów Biurowych jako samodzielnego przedsiębiorstwa.

Daty skrajne:

1948-1979

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1979.

Nazwa dawna:

Fabryka Materiałów Biurowych w Szczecinie (1946-1951); Zakład Arlac w Szczecinie (1946)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

282

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

282

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA