Urząd Poborowy Powiatu Łódzkiego

Sygnatura
39/18/0
Daty skrajne
1874-1913
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia i protokoły posiedzeń, sprawy personalne członków komisji, spisy i listy rekrutów, ankiety personalne i dokumenty poborowych, organizacja poboru, sprawy ochotników oraz osób będących pod nadzorem policji i sądów, przeniesienia, odbywanie służby w innych miejscowościach, wydawanie zaświadczeń o odbywaniu służby wojskowej, starania o odroczenie, ankiety personalne poborowych - rezerwistów uwolnionych od służby wojskowej, sprawy mobilizacyjne, zasiłki dla żołnierzy i ich rodzin, sprawy finansowe, zadłużenia na rzecz szpitali i izb skarbowych innych guberni.

Dzieje twórcy:

Urząd powstał na mocy ustawy o obowiązku służby wojskowej z 1.01.1874 r. Podlegał gubernialnemu urzędowi poborowemu. W jego skład wchodzili: naczelnik powiatu jako przewodniczący, pomocnik naczelnika do spraw wojskowo-policyjnych, komisarz włościański oraz dwóch obywateli wyznaczonych przez gubernatora, a także wójt lub burmistrz tej osady, w której przeprowadzano pobór do wojska. Do obowiązków Urzędu należało między innymi: układanie list powołanych, przeprowadzenie poboru, określenie przydatności poborowych, udzielanie odroczeń, nakładanie kar za uchylanie się od służby wojskowej, przesyłanie sprawozdań urzędowi gubernialnemu. Urząd zakończył swoją działalność w 1914 r. po ewakuacji administracji rosyjskiej.

Daty skrajne:

1874-1913

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1913.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lodzinskoe Uezdnoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

663

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

663

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak