Akta gminy Gidle

Sygnatura
48/109/0
Liczba serii
15
Liczba skanów
1715

Zawartość:

- Dział Ogólno-Organizacyjny: okólniki władz zwierzchnich, budżet, listy płac - Dział Finansowo-Budżetowy: księgi dochodów i wydatków budżetowych, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, rejestry podatkowe, danina wojenna od mieszkańców, - Dział Administracyjny: księgi kontroli ruchu ludności, ewidencja ewakuowanych z Warszawy, rejestry domów, pozwolenia na budowę, kontrolki aresztantów, rejestr karny, - Dział Gospodarki Gminnej: sprawy szkolne, opieka społeczna, rolnictwo, plany techniczne budowy Urzędu Gminy i Domu Ludowego w Gidlach

Dzieje twórcy:

Powołana na mocy ukazu carskiego z 1864 r. Przekształcona w GRN na mocy ustawy KRN z 1944 r.

Daty skrajne:

1868-1944 [1946]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1868-1946, 1868-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

166

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

166

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak