Sąd Obwodowy w Lubaniu

Sygnatura
86/151/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Jurysdykcja dotycząca orzecznictwa niespornego 1822- 1852, 26ja; Pełnomocnictwa, cesje, rekognicje, 1819- 1848, 12 ja; Sprawy gruntowe 1742- 1747, 16ja; Sprawy majątkowe 1805- 1892, 32 ja; Sprawy opiekuńcze i alimentacyjne 1829- 1897, 29ja; Rejestry 1810- 1822, 2ja;

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Lubaniu (Amtsgericht Lauban) został powołany ustawą o ustroju sądów (Gerichtverfassungsgesetze) z 27.01.1879 r., która weszła w życie 01.01.1879. Sądy Obwodowy był sądem najniższej instancji orzekającym w sprawach cywilnych (do wartości przedmiotu sporu 300 marek) jednoosobowo. W sprawach cywilnych do kopetencji sądu należały sprawy: 1. z tytułu umów najmu 2. wykroczeń w czasie podróży 3. zajęcia bydła 4. szkód spowodowanych przez zwierzęta i szkody łowieckie 5. alimentacyjne 6. adopcji i opiekuństwa 7. samodzielnych gospodarstw chłopskich 8. prowadzenie ksiąg gruntowych 9. prowadzenie rejestru zrzeszeń Z zakresu prawa karnego orzekano w sprawach drobnych z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora w sporawach zagrożonych karą do 3 miesiący więzienia lub grzywny do 600 marek. Sądził sędzia wraz z dwoma ławnikami. Sądzono w sprawach: 1. o kradzieże 2. paserstwa 3. recydywy w oszustwie i kradzieży

Daty skrajne:

[1742] 1879 - 1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1742-1742, 1879-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Lauban

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

143

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

140

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak