Sąd Obwodowy w Dusznikach Zdroju

Sygnatura
84/121/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Część opracowana: 1.Akta generalia, [1835]1879-1943, sygn. 1-54 (akta dotyczą spraw ogólnych i administracji sądu), 2.Księgi gruntowe, [1850]1879-1943, syg. 55-57, 3.Akta gruntowe, [1741]1879-1945, sygn. 58-853 (miejscowości ułożone w układzie alfabetycznym), 4.Testamenty, brak datacji, sygn. 854-873 (testametny ułożone w układzie alfabetycznym). Brak sygn.: 35, 44, 56, 106, 110, 186, 258, 260, 313, 319, 334, 415, 643, 661, 813, 854 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku; (873 j.a.-16 j.a.=857 j.a.)).

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

[1741] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1741-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Reinerz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1127

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

857

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

254

Ogółem metrów bieżących

22.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

17.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

4.5

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
brak pomocy Nie 254 j.a.