Sąd Obwodowy w Międzyborzu, pow. sycowski

Sygnatura
82/575/0
Liczba serii
22
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta ogólne (generalia). /1894-1944/ 1-202 2. Rejestry procesów cywilnych. /1824-1927/ 203-207 3. Procesy cywilne. /1911-1942/ 208-228 4. Sprawy upadłościowe. /1930-1942/ 229-232 5. Licytacje przymusowe. /1934-1942/ 233-236 6. Rejestry procesów karnych. /1918-1930/ 237-247 7. Procesy karne. /1931-1942/ 248-271 8. Oskarżenia prywatne. /1933-1935/ 272-276 9. Rejestry poświęceń. /1897-1934/ 277-295 10. Księgi gruntowe. /1737-1937/ 296-300 11. Akta gruntowe. /1677-1944/ 301-1971 12. Akta uwłaszczeniowe. /1631-1941/ 1972-1991 13. Księgi pomiarów geodezyjnych (księgi niw) /1872-1942/ 1992-2013 14. Wykazy podatku od budynków. /1873-1937/ 2014-2038 15. Akta zagród dziedzicznych. /1934-1942/ 2039-2041 16. Rejestry stowarzyszeń. /1896-1944/ 2042-2081 17. Legitymacje spadkowe /1881-1896/ 2082-2085 18. Wtórniki rejestrów stanu cywilnego. /1873-1926/ 2086-2090 19. Testamenty. /1817-1945/ 2091-2107 20. Sprawy spadkowe. /1849-1943/ 2108-2163 21. Rejestry i akta spraw z zakresu prawa rodzinnego. /1887-1943/ 2164-2174 22. Akta opiekuńcze. /1859-1945/. 2175-2215 Akta nie uporządkowane. /1677-1945/ 35 j.a.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

[1677-1878] 1879-1945 [1946-1959]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1677-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Neumittelwalde

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

2367

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2215

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

29.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

28.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Brak danych do 35 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych 2215 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Brak danych

Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu (od 01.02.2024 r.)