Zbiór Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

Sygnatura
21/304/0
Daty skrajne
1449-1965
Liczba serii
0
Liczba skanów
1596
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/304/0/-/1 Dokument wydany w 1479 roku przez Kazimierza Jagielończyka udzialający miastu Pińczowowi przywileje na doroczne targi 1479 4
21/304/0/-/2 Dokument Ks. na Cieszynie i Wielkim Łagowie oznajmiający o zawarciu ugody między Mikulaszem Klochem z Ustronia a Janem Myszkowskim z Przeciszowa 1482 4
21/304/0/-/3 Dokument o ogłoszeniu sprzedaży Chrobrza, Mozgawy i Krukowa: Mikołaj Taszycki, sędzia Słabosz podsędek ziemi Krakowskiej oraz Andrzej i Jan Tęczyńscy 1535 4
21/304/0/-/4 Mowa na obronę Księdza Orzechowskiego Dziekana Przemyskiego na Zjeździe Piotrkowskim 1569 10
21/304/0/-/5 Dokument przywilej cechu w Łagowie 1615 5
21/304/0/-/6 Akta kupna - sprzedaży nieruchomości 1764-1771 9
21/304/0/-/7 Dokument 1744 4
21/304/0/-/8 Mowy sądowe 1743-1759 26
21/304/0/-/9 Opisanie polskich Żelaznych Fabryk 1782 4
21/304/0/-/10 Pismo Stanisława Augusta do Stanisława Kochanowskiego Miecznika Radomskiego 1788 6
21/304/0/-/11 Instrukcja w sprawie negocjacji z dworami zagranicznymi 1788 6
21/304/0/-/12 Kwit z ofiary dziesiątego Grosza Dóbr Ziemskich 1791 4
21/304/0/-/13 Rota Sekretarza Siły Zbrojnej Narodowej Pospolitego Ruszenia w powiecie Radom - Stanisław Kochanowski ojciec Józefa Kochanowskiego 1794 5
21/304/0/-/14 Kwit celny 1794 5
21/304/0/-/15 Akta sprzedaży roli pod Szydłówkiem spisany w Urzędzie radzieckim Ławniczym, Miejskim Kieleckim 1796 6
21/304/0/-/16 Nominacje na wójtów Gmin:Wawrowice pow. szkalbmierskiego Niedźwiedzi pow. hedbowskiego 1810 5
21/304/0/-/17 Wypis z Protokołu Sekretariatu Stanu w Pałacu Nowym w Warszawie 1811 6
21/304/0/-/18 Wiersz na cześć Aleksandra I drukowany w Kieleckij Drukarni Jana Wodziczko 1819 6
21/304/0/-/20 Korespondencja w sprawie naprawy machiny parowej w fabryce broni w Samsonowie 1831 6
21/304/0/-/21 Wykaz hipoteczny Dóbr Ziemskich Wieloborowice 1838 5
Wyświetlanie 1 do 20 z 51 wpisów.