"Radostowa" - Świętokrzyski Miesięcznik Ilustrowany

Sygnatura
21/481/0
Daty skrajne
1934-1939 [1968]
Liczba serii
0
Liczba skanów
1380
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/481/0/-/1 "Początki PPS na terenie Kielc w osadzie fabrycznej Bialogon" - rękopis Jana Dołęgi 1936 8
21/481/0/-/2 Opracowanie pt. "Ruch rewolucyjny w Kielcach w latach 1905-1908" 1936 182
21/481/0/-/3 Pamiętnik S. Frycza z 1914 r. Rysunki i inne notatki dot. "Radostowej" z 1938 roku 1938 84
21/481/0/-/4 Materiały dot genezy "Radostowej"- korespondencja i referat J. Pazdura, "Regionalizm w programie nauczania historii w klasie 11 gimnazjum" 1934-1935 151
21/481/0/-/5 Dokumenty dot Kielc i Kielecczyzny (odezwa T. Kościuszki, broszura pt "Parę słów o przemyśle chałupniczym" - Warszawa 1936) 1936 20
21/481/0/-/6 Wycinki prasowe dot redakcji Radostowa i Kielecczyzny 1936-1937 46
21/481/0/-/7 Materiały dot uroczystości w Czarncy i Kielcach w dniach 15-16 X 1937 roku związanej z osobą hetmana Czarnieckiego 1937 14
21/481/0/-/8 Korespondencja i notatki J. Pazdura 1936-1937 214
21/481/0/-/9 Korespondencja przychodząca do redakcji "Radostowa" 1936 85
21/481/0/-/10 Korespondencja przychodząca do redakcji "Radostowa" 1937 229
21/481/0/-/11 Korespondencja przychodząca do redakcji "Radostowa" 1938 92
21/481/0/-/12 Korespondencja przychodząca do redakcji "Radostowa" 1939 14
21/481/0/-/13 Prace Stanisława Suchorowskiego, Józefa Zwierzchowskiego, Klemensa Chojana i innych (opowiadania, wiersze i piosenki ludowe) 1937-1938 87
21/481/0/-/14 "Wspomnienia Kieleckie" Stanisława Kossutha i list do Jana Pazdura z 1968 roku 1968 20
21/481/0/-/15 Rachunki dotyczące redakcji "Radostowa" 1936-1938 130
21/481/0/-/16 Zamek w Chęcinach 1934-1939 0
21/481/0/-/17 Grzegorzewice kościółek 1934-1939 0
21/481/0/-/18 Pałac w Dzierzgowie 1934-1939 0
21/481/0/-/19 Rekonstrukcja zamku w Mirowie - Ryszard Prauss 1934-1939 0
21/481/0/-/20 Kielce staw w parku 1934-1939 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 213 wpisów.