Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bedlnie

Sygnatura
21/548/0
Daty skrajne
1810-1919
Liczba serii
1
Liczba skanów
3243