Pisarz Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej

Sygnatura
21/608/0
Daty skrajne
[1808] 1825-1876 [1890]
Liczba serii
0
Liczba skanów
4163
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/608/0/-/1 Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Krakowskiej w Kielcach doczące rozporządzeń ogólnych ( postępowania rejentów i pisarzy przy regulacji hipotek ) [1808] 1825-1845 74
21/608/0/-/2 Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej guberni radomskiej w Kielcach tycz. się rozporządzeń ogólnych od 1849 roku ( nabywania dóbr przez starozakonnych ) 1849-1864 69
21/608/0/-/3 Śledztwa majątków różnych osób i z różnych przyczyn poszukiwanych ( dot. osób związanych z powstaniem listopadowym ) - m.in.. J. Lelewel - 1831 rok 1826-1845 188
21/608/0/-/4 Raporty kwartalne i roczne z rewizji ksiąg hipotecznych oraz odbioru, protokoły stempla kontroli skarbowej 1848-1876 288
21/608/0/-/5 Wykazy ksiąg hipotecznych potrzebujących reperacji 1850-1875 186
21/608/0/-/6 Towarzystwo Kredytowe ( instrukcje z ustanowienia Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego ) 1825-1826 46
21/608/0/-/7 Rozporządzenia dotyczące Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 1826-1828 41
21/608/0/-/8 Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej w Kielcach tycz. się korespondencji z Dyrekcją Szczegółową Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kielcach i dostarczania wykazów hipotecznych tejże 1848-1850 102
21/608/0/-/9 Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej w Kielcach tyczące się Przepisów stemplowych rewizji stempli i korespondencji z kontrolą skarbową 1826-1853 247
21/608/0/-/10 Akta tyczące się kar wymierzanych przez władzę 1848-1850 8
21/608/0/-/11 Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej w Kielcach tyczące się przedmiotów i próśb prywatnych i ogłoszeń spadkowych 1848-1855 48
21/608/0/-/12 Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej w Kielcach tyczące się wzorów do świadectw i poświadczeń - tudzież do ogłoszeń spadku 1852-1853 11
21/608/0/-/13 Akta tyczące się asygnacji pieniędzy przez Rząd Gubernialny za dostarczane wypisy 1851 21
21/608/0/-/14 Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej w Kielcach tyczące się Listów Zastawnych wykreślania 1850-1853 23
21/608/0/-/15 Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej w Kielcach tyczące się zażaleń stron różnych 1850 10
21/608/0/-/16 Akta Pisarza Kancelarii Ziemskiej Guberni Radomskiej w Kielcach tyczące się wykazów zamieszkań prawnych właścicieli i wierzycieli 1830-1861 48
21/608/0/-/17 Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej w Kielcach tyczące się korespondencji z Prokuraturą Jeneralną w przedmiocie dostarczania Jej wykazów hipotecznych i różnych dokumentów 1826-1851 13
21/608/0/-/18 Akta tyczące się korespondencji z Rządem Radomskim w przedmiocie dostarczania wykazów hipotecznych i innych dokumentów 1848-1852 198
21/608/0/-/19 Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej w Kielcach tyczące się przepisów co do częściowych wykazów hipotecznych wydawania 1851 6
21/608/0/-/20 Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej w Kielcach tyczące się wydawania wykazów hipotecznych lub innych dokumentów stronom prywatnym 1846-1853 19
Wyświetlanie 1 do 20 z 44 wpisów.