Białostockie Towarzystwo Elektryczności Spółka Akcyjna w Białymstoku

Sygnatura
4/313/0
Daty skrajne
[1900] 1908-1939 [1940-1944,1948]
Liczba serii
13
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/313/0/1/1 Proĕkt sĕti elktričeskich provodov dlia lektričeskoj tjagi po suščestvujuščej linii konnozeleznych dorog dlia perechoda s konnoj na električeskuju tjagu v g Belostoke linie ot vokzala S.Petersburgo-Varsavskoj ž. D 1900-1900 0
4/313/0/2/2 [Umowa koncesyjna białostockiego Towarzystwa Elektryczności z m.Białostockiem z 29 V 1908 r Statuty BTE z 1914 i 1930 r] 1908-1930 0
4/313/0/2/3 Umowy [miedzy BTE a miastem Białymstokiem w sprawie budowy i eksploatacji elektrowni, umowy z z mWasilkowem, dyrekcją kolei, różnymi instytucjami i zakładami przemysłowymi w sprawie dostarczenia nergii elektrycznej i inne] 1908-1939 0
4/313/0/2/4 [kapitał zakładowy Towarzystwa Projekt statutu] 1913-1926 0
4/313/0/2/5 [Protokol pervago učreditel nago obščago sobranija akcionerov Bĕlostokskogo Električeskogo Akcionernago Obščestva ot 3 maja 1913 g Materiały dotyczące działalności BTE w I 1924-1931- powierzenie interesów BTE Kazimierzowi Riegerttowi, wykaz nieruchomości, dane o pracy elektrowni.] 1913-1931 0
4/313/0/2/6 [Protokoły zebrań zwyczajnych akcionariuszy BTE z 22 IV 1914 i 19 V 1915 r Bilans BTE na 31 XII 1914 Preliminarz na 1915 r] 1914-1915 0
4/313/0/2/7 [Prtokół przejęcia Elektrowni przez Komitet Zarządu Miasta, b d [1920?] Bilans BTE na 31 XII 1914 r Bilans na 1 I 1923 r , zestawienie operacji finansowych za 1923 r] 1913-1923 0
4/313/0/2/8 Straty wojenne poniesione przez BTE w czasie okupacji Białegostoku przez władze niemieckie w okresie od dnia 28 sierpnia 1915 roku do dnia 19 lutego 1919 roku i z powodu zarzadzeń ustępujących władz rosyjskich w sierpniu 1915 roku 1915-1926 0
4/313/0/2/9 Varis [m in Sprawy akcji BTE wywiezionych w czasie I wojny swiatowej do Rosji, bilans BTE na 31 grudnia 1924 r. i inne] 1917-1937 0
4/313/0/2/10 [Odpisyaktów notarialnych dotyczących spraw organizacyjnych BTE w I 1919-1928; Sprawozdanie za okres operacyjny od 1 stycznia do 31 grudnia 1936 r Preliminarz budżetowy na rok 1937 1919-1937 0
4/313/0/2/11 Zobowiązania [dotyczące spraw administracyjno- gospodarczych, pisma manipulacyjne, zarzadzenia porzadkowe] 1920-1922 0
4/313/0/2/12 Różne umowy i zobowiazania [Sprawa ustalenia ceny enrgii elektrycznej, zatrudnienie i płace w elektrowni białostockiej, szczegółowy schemat podziału inwentarza urządzeń, inwentarz sieci m. Starosielce, protokół przejecia materiałów elektrowni w Supraslu i inne] 1920-1939 0
4/313/0/2/13 Sprawy robotnicze [Ustawa o umowie pracy robotników, podwyżek płac, inspekcji pracy, nieszcześliwych wypadków] 1920-1939 0
4/313/0/2/14 Magistrat miasta Białegostoku Taryfy [Akta sporu m Białegostoku z BTE w sprawie nowego cennika za enrgie elktryczną i dzierzawę liczników. Sprawa obniżenia wartości majatku BTE przez Izbę Skarbowoą w Białymstoku w r 1924] 1921-1934 0
4/313/0/2/15 Varis [m in Umowa w sprawie płac Stacji Pomp Wodociągu Białostockiego z Zarzadem Wodociągów w Białymstoku 1921 r; Statut Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Maszyn i Odlewni Żelaza A. Wieczorek w Białymstoku, b d ; Protokół oszacowania nieruchomosci miejskiej polożonej w Białymstoku przy ul Mickiewicza, należącej do firmy C Nowik i synowie, 1935 r] 1921-1938 0
4/313/0/2/16 [Protokoły Komisji Szacunkwej Województwo Białostockiego, Okręgu Izby Handlowej i Przemysłowej w Białymstoku dot Majatku BTE z 1922 r Inwentarz BTE z 1923 r] 1922-1928 0
4/313/0/2/17 Umowy [Sprawa nowego cennika za enrgieelektryczna i dzierżawe 11 liczników Korespondencja dotycząca przedłużenia koncesji na mocy konferencji polsko- belgijskiej Umowa o dostarzczaniu przez BTE energii elektrycznej dla m Łapy i węzła kolejowego białostockiego] 1924-1928 0
4/313/0/2/18 Umowy BTE za lata 1925-1939 [ zawierane z różnymi instytucjami i zakładami przemysłowymi w dprawie budowy linii wysokiego napięcia i dostarczania energii elektrycznej na terenie m Białegostoku i okolic] 1925-1939 0
4/313/0/2/19 Różne zobowiazania i odpisy [Umowy BTE w z różnymi instytucjami i zakładami przemysłowymi w sprawie dostarczania enrgii elektrycznej, sprawa likwidacji mienia b rosyjskiej Spółki Akcyjnej Wodociągu Białostockiego] 1928-1939 0
4/313/0/2/20 [Materiały dotyczące działalności BTE, korespondencja różna, wykazy personelu itp] 1929-1939,1948 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 163 wpisów.