Materiały dotyczące szkolnictwa

Sygnatura
4/353/0
Daty skrajne
[1898] 1919-1939
Liczba serii
8
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/353/0/1/1 Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1922-1926 0
4/353/0/2/2 Szkoły handlowe w Białymstoku Spawozdania W.Byszewskiego z przeprowadzonych wizytacji : -Kursów handlowych Pukasiewicza, w dniu 25.IV. 1928r - Kompletów Gincburga, w dn.13.III1929r -Kursów Handlowych Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Ekonomicznej i Hand 1928-1931 0
4/353/0/2/3 /Szkoła Handlowa Polskiej Maciezy Szkolnej w Grodnie , ul. Orzeszkowej, a nastepnie ulica Listowskiego 31. - sprawozdanie wizytora W. Byszewskiego/ 1928-1931 0
4/353/0/2/4 /Dokształcająca Wieczorowa Szkoła Handlowa Polskiej Macieży Szkolnej w Grodnie, ul. Orzeszkowej, a nastepnie ul. Listowskiego 31. - sprawozdania wizytatora W.Byszewskiego/ 1928-1931 0
4/353/0/2/5 /Szkoła Handlowa Kaedukacyjna 2-klasowa inż.. Markusa i adw. Leinwandhandlera w Grodnie, ul. Listowskiego 12, 1928-1931r - Szkoła Handlowa Koedukacyjna 3-klasowa J.Sassa w Grodnie, ul. Listowskiego 12. 1931r -Sprawozdanie z wizytacji w/w szkół przeprowa 1928-1931 0
4/353/0/3/6 Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna Nr 9 w Białymstoku -Księga ocen sprawowania się i postepowania w nauce uczniów w roku szkolnym 1936/1937//Od klasy I do VII-ej/ 1936-1937 0
4/353/0/3/7 /Szkolnictwo podstawowe w powiecie białostockim - dane statystyczne wg. Stanu na 31 grudnia 1923./ 1923-1923 0
4/353/0/3/8 /Powiatowa Wystawa Szkół Powszechnych w Białymstoku - zestaw zdjęć / 1926-1939 0
4/353/0/4/9 /Białostocki Mikołajewsko-Aleksandrowskie Gimnazjum Żeńskie -świadectwo szkolne Marii Karpowicz, ucz. Kl.I W roku szkolnym 1897/98/ 1898-1898 0
4/353/0/4/10 /Gimnazja na terenie m. Białymstoku - świadectwa szkół: -Państwowe Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, 1927-1939: Państwowe Gimnazjum im. Marszałka Józefa piłsudkiego 1937-1938: -Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne J.Zeligmana J.Lebenhafta i J.Dereczyń 1927-1939 0
4/353/0/4/11 /Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa w Białymstoku - świadectwo szkolne wydziału stolarskiego/ 1930-1930 0
4/353/0/4/12 /Szkoły powszechne na terenie m. Białegostoku - świadectwa szkolne/ 1926-1931 0
4/353/0/5/13 /Gimnazja w Drohiczynie r/B - swiadectwa szkół : -Gimnazjum Męskie Rz. -Katolickiej Diecezji Pińskiej w Drohiczynie N/B. 1936r; -Państwowe Gimnazjum im.J.IKraszewskiego w Drohiczynie n/B, 1939: 1936-1939 0
4/353/0/5/14 /Państwowe Preparandy Nauczycielskie w : -Bielsku Podlaskim,Jałówce, -świadectwa szkolne./ 1926-1927 0
4/353/0/5/15 /Szkoły powszechne województwa białostockiego - świadectwa szkolne/ 1927-1931 0
4/353/0/6/16 Świadectwa szkolne seminariów nauczycielskich i liceów pedagogicznych z terenu kraju 1928-1939 0
4/353/0/6/17 Śiwadectwa szkolne szkół powszechnych i gimnazjów z terenu kraju 1927-1938 0
4/353/0/7/18 Świadectwa metrykalne uczniów 1902-1920 0
4/353/0/8/19 Fotografia grupowa nauczycieli i maturzystek Gimnazjum Realnego w Białymstoku z 1919r -siedzą od lewej : 1/-, 2/ks.Paweł Piekarski prefekt i nauczyciel religii, 3/ Bronisława Kopczyńskiego Weźniaka - nauczycielka , 4/ Józef Zmitrowicz dyrektor, 5/ks. Sta 1919-1919 0
4/353/0/8/20 Fotografia drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszkiw Białymstoku - u góry Janina Huperkówna przyboczna 1919-1919 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 20 wpisów.