Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Nisku

Sygnatura
56/14/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
10
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/14/0/-/18 Wykazy repatriantów wyjeżdżających na Ziemie Odzyskane 1945-1948 0
56/14/0/-/19 Protokoły i sprawozdania [posiedzeń, zebrań] Powiatowej Rady Społecznej Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego 1946-1949 0
56/14/0/-/20 Sprawozdania z czynności instruktora osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego (miesięczne X, XI, XII 1948, I, II 1949) 1948-1949 0
56/14/0/-/21 Sprawy pomocy dla przesiedleńców 1948-1949 0
56/14/0/-/22 Protokoły z posiedzeń Komitetów Przesiedleńczych 1949 0
56/14/0/-/23 Ściąganie kosztów świadczeń udzielanych delegacjom zwiadowczym w wypadkach nieusprawiedliwionego niezarezerwowania gospodarstw 1949-1950 0
56/14/0/-/24 Sprawy przesiedleń na ziemie zachodnie 1950 0
56/14/0/-/25 Sprawozdania instruktora Powiatowego Oddziału PUR z działalności propagandowo-werbunkowej 1950 0
56/14/0/-/26 Wykazy zestawienia chłonności osadniczej 1950 0
56/14/0/-/27 Zaświadczenia o zarejestrowaniu się jako repatriant względnie uchodźca 1945-1946 0
56/14/0/-/28 Zaświadczenia repatriantów o tożsamości 1945 0
56/14/0/-/29 Protokoły z przesłuchań świadków w sprawie pozostawionego mienia 1947-1949 0
56/14/0/-/30 Wykazy repatriantów zamieszkałych w poszczególnych gminach pow. Nisko 1945-1947 0
56/14/0/-/31 Wykazy imienne repatriantów ze wschodu 1945-1950 0
56/14/0/-/32 Wykazy osób, które zgubiły dokumenty 1945-1946 0
56/14/0/-/33 Wykazy imienne robotników skierowanych do pracy 1947 0
56/14/0/-/34 Wykazy nieruchomości miejskich i wiejskich 1945-1947 0
56/14/0/-/35 Podania repatriantów o przydział nieruchomości 1945 0
56/14/0/-/36 Rejestracja początkowa (przesiedleńców) 1945 0
56/14/0/-/37 Rejestracja przesiedleńców 1945 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 50 wpisów.