Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu

Sygnatura
56/358/0
Daty skrajne
1951-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/358/0/-/1 Statuty i regulaminy cechu 1951-1965 0
56/358/0/-/2 Protokoły posiedzeń informacyjnych i walnych zebrań członków cechu 1952-1955 0
56/358/0/-/3 Protokoły posiedzeń informacyjnych i walnych zebrań członków cechu 1956-1957 0
56/358/0/-/4 Protokoły posiedzeń informacyjnych i walnych zebrań członków cechu 1951-1972 0
56/358/0/-/5 Protokoły posiedzeń informacyjnych i walnych zebrań członków cechu 1962-1964 0
56/358/0/-/6 Protokoły walnych zebrań członków cechu 1965-1966 0
56/358/0/-/7 Protokoły posiedzeń zarządu cechu brak daty 0
56/358/0/-/8 Protokoły posiedzeń zarządu cechu 1951-1972 0
56/358/0/-/9 Protokoły posiedzeń zarządu cechu 1964-1972 0
56/358/0/-/10 Sprawozdania Komisji Rewizyjnej 1962-1963 0
56/358/0/-/11 Protokół ukonstytuowania się sądu cechowego 1962 0
56/358/0/-/12 Protokoły z zebrań branżowych sekcji: budowlanej, spożywczej i rzemiosł różnych, metalowej oraz odzieżowej i skórzanej 1962-1963 0
56/358/0/-/13 Zaświadczenia i informacje o członkach cechu 1952-1974 0
56/358/0/-/14 Plany i sprawozdania z działalności kulturalno-oświatowej za lata 1952-1953 1951-1953 0
56/358/0/-/15 Plany i sprawozdania z działalności kulturalno-oświatowej za lata 1954-1956 1951-1972 0
56/358/0/-/16 Sprawozdania zarządu cechu ze swojej działalności za lata 1958, 1963, 1970 [1959] 1963-1970 0
56/358/0/-/17 Plany i sprawozdania o stanie rzemiosła 1951-1956 0
56/358/0/-/18 Plany i sprawozdania o stanie rzemiosła 1957-1959 0
56/358/0/-/19 Plany i sprawozdania o stanie rzemiosła 1951-1972 0
56/358/0/-/20 Plany i sprawozdania o stanie rzemiosła 1951-1972 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 36 wpisów.