Zbiór szczątków zespołów jednostek i instytucji wojskowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu

Sygnatura
56/577/0
Daty skrajne
1816-1941
Liczba serii
69
Liczba skanów
2673
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/577/0/1/1 Geschichte des kais. königl. Linien Infanterie Regimentes Nr 45 1816-1865 105
56/577/0/2/2 [Dziennik pocztowy] 1846-1847 14
56/577/0/3/3 [Wyciągi z rozkazów, okólniki i zarządzenia C.K. Komendy Obrony Krajowej w Przemyślu] 1897 56
56/577/0/4/4 [Wyciągi z rozkazów, okólniki i zarządzenia C.K. Komendy Obrony Krajowej w Przemyślu] 1907-1909 90
56/577/0/4/5 [Rachunki] 1913-1914 28
56/577/0/4/6 [Wykazy umundurowania zdeponowanego przez żołnierzy] 1904-1913 46
56/577/0/5/7 [Rozkazy] 1914, sierpień 16
56/577/0/6/8 [Rozkazy Komendy Twierdzy] 1914, sierpień 23
56/577/0/7/9 [Wspólna Komenda Drużyn Sokolich i Drużyn Bartoszowych we Lwowie. Rozkaz mobilizacyjny 1914-08-09 12
56/577/0/8/10 [Rozkazy Komendy Twierdzy] 1899-1900, 1914-1915 42
56/577/0/9/11 [C.K. Komenda Linii Etapów w Ökörmezö. Rozkazy] 1914, październik 38
56/577/0/10/12 [Zarządzenia, obwieszczenia i polecenia Naczelnika Powiatu] 1914-1915 32
56/577/0/11/13 [Obwieszczenia i polecenia Komendanta Etapu] 1914-1915 14
56/577/0/12/14 [Zarządzenia i polecenia Naczelnika Garnizonu] 1915 17
56/577/0/13/15 [Dowództwo Grupy generała majora von Nicla w składzie załogi Twierdzy Przemyśl. Rozkazy operacyjne] 1915, marzec 14
56/577/0/14/16 [Rozkaz rosyjskiego Komendanta Twierdzy Przemyśl generała piechoty Artamonowa skierowany do wziętych do niewoli żołnierzy austro-węgierskich] 1915, 24 III 9
56/577/0/15/17 [Pismo Naczelnika Powiatu do Żydowskiego Komitetu Wykonawczego w sprawie wysiedlenia ludności żydowskiej z miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego] 1915, 15 IV 8
56/577/0/16/18 [Meldunek o zatrzymaniu pod zarzutem dezercji i szpiegostwa Hermana Weizenbluma zamieszkałego we Wiedniu] 1915, 29 IV 9
56/577/0/17/19 [Wyciąg z rozkazu w sprawie wysokości opłat za kwatery dla oficerów] 1915, 23 VI 8
56/577/0/17/20 [Korespondencja w sprawie wyjaśnienia treści artykułów prasowych] 1916 22
Wyświetlanie 1 do 20 z 101 wpisów.