Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi "Lantex" w Bielsku-Białej

Sygnatura
13/286/0
Daty skrajne
1951-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
13/286/0/-/1 Zbiór normatywów własnych. Schematy organizacyjne zakładu 1970-1972 0
13/286/0/-/2 Komasacja ZPW im. Magi i ZPW im. Buczka. [Dokumentacja dotycząca reorganizacji zakładu oraz jego połączenia z Zakładami Przemysłu Wełnianego im. M. Buczka w Bielsku-Białej] 1963-1964 0
13/286/0/-/3 Zbiór normatywów własnych. Zarządzenia wewnętrzne [zarządzenia, pisma okólne, instrukcje, notatki służbowe] 1951-1953 0
13/286/0/-/4 Zbiór normatywów własnych. Zarządzenia wewnętrzne [zarządzenia, protokoły zebrań załogi, kierownictwa, zarządzenia pokontrolne] 1954-1956 0
13/286/0/-/5 Zbiór normatywów własnych. Zarządzenia wewnętrzne [zarządzenia, protokół z kontroli dokumentacji, wytyczne dla sekcji zakładu] 1957 0
13/286/0/-/6 Zbiór normatywów własnych. Zarządzenia wewnętrzne [zarządzenia, protokoły z kontroli wewnętrznych, regulaminy wewnątrzzakładowe] 1958 0
13/286/0/-/7 Zbiór normatywów własnych. Zarządzenia wewnętrzne [zarządzenia, notatki służbowe] 1959 0
13/286/0/-/8 Zbiór normatywów własnych. Zarządzenia wewnętrzne [zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładów Przemysłu Wełnianego im. J. Magi w Bielsku-Białej] 1960 0
13/286/0/-/9 Zbiór normatywów własnych. Zarządzenia wewnętrzne [zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładów Przemysłu Wełnianego im. J. Magi w Bielsku-Białej] 1961 0
13/286/0/-/10 Zbiór normatywów własnych. Zarządzenia wewnętrzne [zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładów Przemysłu Wełnianego im. J. Magi w Bielsku-Białej] 1962 0
13/286/0/-/11 Zbiór normatywów własnych. Zarządzenia wewnętrzne [zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładów Przemysłu Wełnianego im. J. Magi w Bielsku-Białej, instrukcje i regulaminy własne] 1963 0
13/286/0/-/12 Zbiór normatywów własnych. Zarządzenia wewnętrzne [zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładów Przemysłu Wełnianego im. J. Magi w Bielsku-Białej] 1964 0
13/286/0/-/13 Zbiór normatywów własnych. Zarządzenia wewnętrzne [zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładów Przemysłu Wełnianego im. J. Magi w Bielsku-Białej, instrukcje i regulaminy własne] 1965 0
13/286/0/-/14 Zbiór normatywów własnych. [Instrukcja zakładowa organizacji pracy nakładczej oraz zasad zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących pracę nakładczą w zakresie cerowania sztuk surowych] 1970 0