Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame z Prawem Publiczności w Bielsku

Sygnatura
13/310/0
Daty skrajne
[1907] 1908-1928
Liczba serii
6
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
13/310/0/1/1 [Korespondencja dotycząca założenia szkoły i początków jej funkcjonowania] [1907]1908-1909 0
13/310/0/1/2 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1909-1910 0
13/310/0/1/3 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1910-1911 0
13/310/0/1/4 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1911-1912 0
13/310/0/1/5 [Zarządzenia, zalecenia i decyzji organów nadrzędnych] 1912-1913 0
13/310/0/1/6 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1913-1914 0
13/310/0/1/7 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1914-1915 0
13/310/0/1/8 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1915-1916 0
13/310/0/1/9 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1916-1917 0
13/310/0/1/10 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1917-1918 0
13/310/0/1/11 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1918-1919 0
13/310/0/1/12 [Zalecenia, zarządzenia i decyzje organów nadrzędnych] 1919-1920 0
13/310/0/1/13 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1920-1921 0
13/310/0/1/14 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1921-1922 0
13/310/0/1/15 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1922-1923 0
13/310/0/1/16 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1923-1924 0
13/310/0/1/17 [Zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych] 1924-1925 0
13/310/0/1/18 [Okólniki i zarządzenia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Statystyki i sprawozdania] 1924-1926 0
13/310/0/1/19 [Okólniki i zarządzenia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Statystyki i sprawozdania] 1927-1928 0
13/310/0/2/20 Protokoll über die Aufnahmsprüfungen Schuljahr 1910/1911 [Protokół z egzaminów wstępnych na rok szkolny 1910/1911] 1910 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 34 wpisów.