Kasa Stefczyka w Lanckoronie

Sygnatura
13/449/0
Daty skrajne
1912-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
13/449/0/-/91 Statut Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Lanckoronie 1868, 1927, 1936, 1940, 1946 0
13/449/0/-/92 Zarządzenia i okólniki Patronatu Spółdzielni Rolniczych we Lwowie, przesyłane do wiadomości Kasy Stefczyka w Lanckoronie 1912, 1919-1920, 1924-1927, 1929-1933 0
13/449/0/-/93 Zarządzenia i okólniki Patronatu Spółdzielni Rolniczych w Krakowie, przesyłane do wiadomości Kasy Stefczyka w Lanckoronie 1926-1927, 1929-1932, 1934 0
13/449/0/-/94 Zarządzenia i pisma okólne Centralnej Kasy Spółek Rolniczych – Oddział w Krakowie, przesyłane do wiadomości Kasy Stefczyka w Lanckoronie 1926-1927, 1929-1946 0
13/449/0/-/95 Zarządzenia i okólniki Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP – Okręgowy Związek w Krakowie, przesyłane do wiadomości Kasy Stefczyka w Lanckoronie 1935-1949 0
13/449/0/-/96 Okólniki Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie oraz okólniki Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej, przesyłane do wiadomości Kasy Stefczyka w Lanckoronie 1940-1949 0
13/449/0/-/97 Okólniki Gospodarstwa Spółdzielczego- Oddział Wojewódzki w Krakowie – przesyłane do wiadomości Kasy Stefczyka w Lanckoronie 1947-1949 0
13/449/0/-/98 Okólniki różnych władz zwierzchnich spółdzielczości rolniczej przesyłane do wiadomości Kasy Stefczyka w Lanckoronie m.in. Syndykatu Rolniczego SR w Krakowie, Państwowej Rady Spółdzielczej w GG i inne 1927, 1930, 1940-1941, 1943, 1949 0
13/449/0/-/99 Instrukcje kredytowe, zalecenia i wskazówki do zamknięcie rachunków za rok 1934 1934 0
13/449/0/-/100 Protokoły z posiedzeń Zarządu 1912- 1936 0
13/449/0/-/101 Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej 1912-1936 0
13/449/0/-/102 Protokoły z kontroli Rady Nadzorczej Kasy Stefczyka w Lanckoronie 1927-1931 0
13/449/0/-/103 Sprawy organizacyjne, gospodarcze i finansowe Kasy Stefczyka w Lanckoronie 1912, 1918-1922, 1924-1944, 1946-1949 0
13/449/0/-/104 Spis członków- założycieli Spółki Oszczędności i Pożyczek w Lanckoronie 1922 0
13/449/0/-/105 Protokoły z rewizji Kasy Stefczyka w Lanckoronie 1912, 1922, 1926, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940-1943 0
13/449/0/-/106 Protokoły z kwartalnej kontrolnej rewizji Komisji Nadzorczej Rady 1938-1941 0
13/449/0/-/107 Protokoły z kwartalnej kontrolnej rewizji Komisji Nadzorczej Rady 1942-1946 0
13/449/0/-/108 Zamknięcie rachunków i sprawozdanie roczne Kasy Stefczyka w Lanckoronie, Spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością 1912-1919, 1934-1944, 1948 0
13/449/0/-/109 Wykaz przyjętych członków Kasy Stefczyka w Lanckoronie 1926-1937 0
13/449/0/-/110 Deklaracje i spis członków oraz księga udziałów 1912-1927 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 47 wpisów.