Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu

Sygnatura
6/4/0
Daty skrajne
1919-1939
Liczba serii
685
Liczba skanów
1585
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/4/0/-/479 [Stan bezrobocia na Pomorzu. Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy - organizacja] 1926-1927,1934 0
6/4/0/-/494 Zagadnienia przemysłowo - handlowe Wielkiego Pomorza 1937 0
6/4/0/-/495 Komisja Wojewódzka ds. ustalenia szkód rolniczych - protokoły obrad, dyskusja 1937 0
6/4/0/-/497 Zagospodarowanie wybrzeża morskiego - konferencja w Gdyni 24.VII.1937 - protokół 1937 0
6/4/0/-/498 Zarys akcji zdrowotnej w Województwie Pomorskim w roku 1937 1937 0
6/4/0/-/1498 [Spory graniczne o tereny nad Wisłą] 1924- 1926 0
6/4/0/-/1499 Sprawy likwidacyjne 1926- 1928 0
6/4/0/-/1501 [Wymazanie hipotek pruskich, ciążących na nieruchomościach na Pomorzu m.in. w Szubinie i powiecie] 1906, 1931-1939 0
6/4/0/-/1645 [Protokoły z posiedzeń Komisji Przewłaszczeniowej w latach 1922-1924] 1922- 1924 0
6/4/0/-/1923 Lustracja Referatu Karno - administracyjnego Komisariatu Rządu w Gdyni 1933- 1934 0
6/4/0/-/1924 [Kontrola Biura Zarządu Nieruchomości Państwa Polskiego w Gdańsku] 1937- 1938 0
6/4/0/-/2269 [Informacja o kasach oszczędnościowych] 1930- 1931 0
6/4/0/-/2270 [Sprawy karno - administracyjne] 1933- 1934 0
6/4/0/-/2404 [Chełmno - wydzierżawienie hotelu "Dwór Chełmiński"] 1923 0
6/4/0/-/2978 Wykup nieruchomości [sprawy przewłaszczeń] 1928- 1929 0
6/4/0/-/4634 Rokowania polsko-niemieckie w sprawie zasiłków wojennych 1927- 1928 0
6/4/0/-/4636 Kupno nieruchomości w Brodnicy 1926- 1930 0
6/4/0/-/4966 Szkolnictwo 1934- 1937 0
6/4/0/-/4971 Apelacje 1924- 1933 0
6/4/0/-/5073 Budowa Muzeum Ziemi Pomorskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu 1936- 1939 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 7 784 wpisów.