Cech szewski w Nieszawie

Sygnatura
6/656/0
Daty skrajne
1739-1933
Liczba serii
0
Liczba skanów
0