Archiwum Bnińskich z Samostrzela, pow. Wyrzysk

Sygnatura
6/822/0
Daty skrajne
1596-1918
Liczba serii
11
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/822/0/1/1 Sumariusz papierów Józefa hrabi Bnińskiego ułożony 27.XI.1813 1813 0
6/822/0/1/2 Wyciągi z ksiąg metrykalnych parafii katolickiej w Sadkach dotyczące rodziny Bnińskich. 1859-1861 0
6/822/0/2.1/3 List Michała Bnińskiego do Wojskiego inflanckiego Stanisława Mezera w sprawie kredytów. 1710 0
6/822/0/2.2/4 Układy majątkowe pomiędzy dziećmi Wojciecha i Teresy z Chełmskich Bnińskimi. 1700 0
6/822/0/2.3/15 Umowa pomiędzy Leonem Raczyńskim a Schultzem profesorem gimnazjum w Berlinie co do edukacji Konstantego Bnińskiego 1749 0
6/822/0/2.4/51 Wyciąg z ksiąg metrykalnych kościoła Marii Magdaleny w Poznaniu, dotyczący dokumentu urodzenia Anieli Bnińskiej, córki Józefa i Marianny z Gąsiorowskich, urodz. 15.XI.1815 1832 0
6/822/0/2/5 August II poleca Wojciechowi Bnińskiemu, staroście nakielskiemu poskromić cyganów, znajdujących się w lasach przygranicznych Tuczyńskich i Hammersztyńskich, którzy grabią i kradną. 1723 0
6/822/0/2.5/83 Odpis świadectwa maturalnego Ignacego Bnińskiego z 12.V.1839 oraz świadectwa studiów akademickich na uniwersytetach w Berlinie i Królewcu 1840-1842 0
6/822/0/2/6 Król August III nadaje Katarzynie i Wojciechowi Bnińskim, po ojcu Stanisławie Bnińskim, prawem dożywocia, starostwo nakielskie z przyległościami. 1724 0
6/822/0/2.6/85 Szczątek listu do Marii Bnińskiej 1914-1918 0
6/822/0/2/7 List kardynała Jana Lipskiego do Wojciecha Bnińskiego z kondolencjami po śmierci jego syna oraz z życzeniami z okazji otrzymania starostwa nakielskiego. 1733 0
6/822/0/2/8 Antoni Rzymowski, plenipotent Wojciecha Bnińskiego wnosi manifestację przeciw Annie z Bnińskich, Andrzejowej Mielżyńskiej o zabranie ruchomości i inwentarza po śmierci ojca, Stanisława Bnińskiego. 1735 0
6/822/0/2/9 Spis dokumentów, które odebrał od Wojciecha Bnińskiego, kasztelana Kowalskiego, starosty nakielskiego, Józef Franciszek Goczałkowski dla Andrzeja Mielżyńskiego, starosty kcyńskiego. 1736 0
6/822/0/2/10 List kardynała Jana Karola Lipskiego do kasztelana kowalskiego Wojciecha Bnińskiego, z okazji małżeństwa córki Weredyanny z pułkownikiem Raczyńskim Leonem 1740 0
6/822/0/2/11 Król August III zaprasza Wojciecha Bnińskiego, kasztelana kowalskiego na najbliższy Sejm. 1740 0
6/822/0/2/12 Król August III zawiadamia Wojciecha Bnińskiego, kasztelana Kowalskiego o mającym się odbyć sejmie we Wschowie w dniu 12.V.1742 1742 0
6/822/0/2/13 Król August III zawiadamia Wojciecha Bnińskiego kasztelana kowalskiego o powołaniu sejmu walnego w Grodnie i o wysyłaniu uniwersałów na sejmiki przedsejmowe 24.VIII. 1744 0
6/822/0/2/14 Kwit pożyczkowy /zapłaconej sumy/ wystawiony przez Wojciecha Bnińskiego na sumę 3100 złotych, pożyczonych od stolnika inflanckiego Osłowskiego 1754 0
6/822/0/2/16 Intercyza ślubna między Brygidą Załuską a Konstantym Bnińskim 1756 0
6/822/0/2/17 Konstanty Bniński, kasztelan kowalewski i Brygida z Załuskich, zapisują sobie wzajemnie dożywocie na majątku ruchomym i nieruchomym 1757 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 115 wpisów.