Bydgoska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" w Bydgoszczy

Sygnatura
6/1535/0
Daty skrajne
1951-1992
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/1535/0/-/1 Projekt organizacji i zarządzenia dla B[ydgoskiej] F[abryki] M[aszyn] i U[rzązeń] P[rzemysłu] S[pożywczego] "Spomasz" w Bydgoszczy 1967-1968 0
6/1535/0/-/2 Instrukcja organizacji i zarządzenia 1967-1967 0
6/1535/0/-/3 Schemat organizacyjny i regulamin 1967-1967 0
6/1535/0/-/4 Schemat organizacyjny komórek i zakresy czynności 1951-1971 0
6/1535/0/-/5 Zakresy stanowisk pracy 1966-1966 0
6/1535/0/-/6 Wykaz i akta i instrukcja kancelaryjne 1963-1963 0
6/1535/0/-/7 Wykaz dokumentów używanych w zakładzie 1966-1966 0
6/1535/0/-/8 Projekt organizacji planowanie wewnątrz zakładu 1967-1967 0
6/1535/0/-/9 Projekt organizacji technicznego przygotowania produkcji 1967-1967 0
6/1535/0/-/10 Instrukcja, znakowanie zleceń produkcyjnych 1968-1968 0
6/1535/0/-/11 Instrukcja dot[ycząca] planowania warsztatowego 1951-1971 0
6/1535/0/-/12 Instrukcja organizacji transportu wewnętrznego 1969-1969 0
6/1535/0/-/13 Instrukcja dot[ycząca] kooperacji doraźnej 1951-1971 0
6/1535/0/-/14 Analiza istniejącego stanu organizacyjnego 1967-1967 0
6/1535/0/-/15 Organizacja stanowisk pracy - analizy 1951-1971 0
6/1535/0/-/16 Instrukcja obiegu dokumentacji technologicznej i warsztatowej 1964-1964 0
6/1535/0/-/17 Instrukcja obiegu dokumentów dot[yczących] produkcji 1951-1971 0
6/1535/0/-/18 Instrukcja obiegu dokumentacji warsztatowej 1951-1971 0
6/1535/0/-/19 Instrukcja obiegu dokumentacji finansowo - rozliczeniowej 1968-1968 0
6/1535/0/-/20 Regulaminy [własne] 1971-1971 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 339 wpisów.