Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Wereszczyńskiej

Sygnatura
36/301/0
Daty skrajne
1954-1962
Liczba serii
0
Liczba skanów
0