Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Anusinie

Sygnatura
36/83/0
Daty skrajne
1954-1957
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
36/83/0/-/1 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Anusinie [nr I-VI] 1954-1955 0
36/83/0/-/2 Protokoły z sesji GRN w Anusinie [nr I-V] 1956 0
36/83/0/-/3 Protokoły z sesji GRN w Anusinie [nr I-IV] 1957 0
36/83/0/-/4 [Protokoły posiedzeń oraz plany pracy komisji GRN w Anusinie - Komisja Finansowo-Budżetowa; Komisja Drogowa i Urządzeń Osiedlowych; Komisja Rolna] 1955-1957 0
36/83/0/-/5 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Anusinie [nr 1-16] 1955 0
36/83/0/-/6 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Anusinie [nr 1-19, 21] 1956 0
36/83/0/-/7 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Anusinie [nr 1-29] 1957 0
36/83/0/-/8 Plan pracy [inkasentów, Komitetu Akcji Sanitarno-Porządkowej, GRN oraz] Prezydium GRN w Anusinie 1955-1957 0
36/83/0/-/9 Protokoły zebrań wiejskich, sołysi GRN Anusin 1954-1955 0
36/83/0/-/10 Protokoły zebrań wiejskich GRN Anusin 1956-1957 0
36/83/0/-/11 Protokoły [zebrań grupy związkowej, Komisji Rozdzielczej Materiałów Budowlanych, oględzin, masowego inkasa, zebrania POP w Anusinie, zebrania wyborczego, zebrań komitetu gromadzkiego Frontu Jedności Narodu] 1955-1957 0
36/83/0/-/12 Sprawy organizacyjno-osobowe [- protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji; podanie o pracę; biuletyn informacyjny PPRN w Chełmie; skład rady oraz prezydium] 1955-1956 0
36/83/0/-/13 Budżet gromady na rok 1955 1955 0
36/83/0/-/14 Budżet gromady na rok 1956 1955-1956 0
36/83/0/-/15 Budżet gromady na rok 1957 1956-1957 0
36/83/0/-/16 Korespondencja [- sprawy rolne, obowiązkowe dostawy, urządzenia kulturalno-socjalne, kontraktacje roślinne, pomoc sąsiedzka, rzemieślnicy] 1955-1956 0
Wyświetlanie 1 do 16 z 16 wpisów.