Akta gminy Stoczek powiat Węgrów

Sygnatura
62/257/0
Daty skrajne
1910-1954
Liczba serii
6
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
62/257/0/-/1 Dokumenty kknige po liĉnym sĉetom vkladĉikov Stoĉkovskoj gminnoj ssudo sberagatelnoj kassy. 1910 0
62/257/0/-/2 Kniga ssudo-sberegatelnoj kassy po liĉnym sĉetam zaemŝĉikov. 1911-1915 0
62/257/0/-/3 Książka uchwał Stoczkowskiej Rady Gminnej na rok 1916-1918. 1916-1918 0
62/257/0/-/4 Książka protokołów stoczkowskiej Rady Gminnej. 1918-1919 0
62/257/0/-/5 Książka protokołów zebrań gminnych gminy Stoczek. 1919-1920 0
62/257/0/-/6 Księga ludności niestałej. 1916-1921 0
62/257/0/-/7 Przychodowo-rozchodowa książka sum szkolnych. 1919-1922 0
62/257/0/-/8 Księga protokołów posiedzeń Rady Gminnej gminy Stoczek. 1920-1922 0
62/257/0/-/9 Książka protokołów gminnych, powiatowych i skarbowych. 1922 0
62/257/0/-/10 Rozkład podatków gminy Stoczek. 1923 0
62/257/0/-/11 Rozkład podatków gminy Stoczek. 1924 0
62/257/0/-/12 Rozkład podatków gminy Stoczek. 1925 0
62/257/0/-/13 Rejestr osiemnastoletnich 1907 roku gminy Stoczek. 1925 0
62/257/0/-/14 [Budżet gminy Stoczek]. 1926 0
62/257/0/-/15 Książka aktów stanu cywilnego stoczkowskiego bożniczego okręgu [ślubne]. 1916-1927 0
62/257/0/-/16 Księga kasowa wpływów i wydatków gminy Stoczek. 1924-1927 0
62/257/0/-/17 Kontrola podatków skarbowych, komunalnych i gminnych. 1926-1927 0
62/257/0/-/18 O wykonaniu wyroków sądowych i orzeczeń administracyjnych. Sprawy aresztów i aresztowanych. 1927 0
62/257/0/-/19 O wszelkich instytucjach o charakterze kulturalno-oświatowym i humanitarnym, związkach i stowarzyszeniach. 1927 0
62/257/0/-/20 Ewidencja ludności, korespondencja w sprawach dowodów osobistych o prowadzeniu ksiąg ludności stałej i o aktach stanu cywilnego wszelkich wyznań. 1928 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 179 wpisów.