Urząd Zatrudnienia w Szczecinie

Sygnatura
65/347/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
7
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/347/0/1/1 Zarządzenia, okólniki Ministerstwa Pracy i Opieki Spolecznej, zarządzenia wewnętrzne i inna korespondencja 1945-1949 0
65/347/0/1/2 Okólniki i zarządzenia Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz Urzędu Zatrudnienia 1950-1950 0
65/347/0/1/3 Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z 1949 r.- nr 1/40, 4/43, 7/46, 6/45, 8/45, 9/48, 12/40 i Ministerstwa Aprowizacji z 1949 r. - nr 1 1946-1950 0
65/347/0/1/4 Organizacja Urzędu Zatrudnienia. Plan etatów 1945-1948 0
65/347/0/1/5 Sprawy organizacji wewnętrznej Urzędu Zatrudnienia 1947-1949 0
65/347/0/1/6 Nowelizacja i projekty organizacyjne i reorganizacyjne Oddziałów Urzędu Zatrudnienia i instytucji zastępczych 1947-1949 0
65/347/0/1/7 Zarządzenia wewnętrzne, personalne Urzędu Zatrudnienia. Struktura organizacyjna 1948-1949 0
65/347/0/1/8 Protokoły pokontrolne Urzędu Zatrudnienia 1947-1949 0
65/347/0/1/9 Protokoły pokontrolne Urzędu Zatrudnienia 1949-1950 0
65/347/0/1/10 Sprawozdania i zarządzenia polustracyjne 1949-1949 0
65/347/0/1/11 Sprawozdania miesięczne Obwodowego Urzędu Zatrudnienia w Szczecinie i poszczególnych referatów 1949-1950 0
65/347/0/1/12 Utworzenie instytucji zastępczych Urzędu Zatrudnienia w powiatach 1949-1950 0
65/347/0/1/13 Sprawozdania miesięczne instytucji zastępczych i obwodowych urzędów zatrudnienia o akcji zatrudnienia 1948-1950 0
65/347/0/1/14 Sprawozdanie z działalności Szczecińskiego Urzędu Zatrudnienia za m-c październik oraz likwidacja placówek w Choszcznie i Nowogardzie 1948-1949 0
65/347/0/1/15 Protokoły posiedzeń z Komisji Doradczej i Społecznej przy Urzędzie Zatrudnienia 1949-1949 0
65/347/0/1/16 Sprawozdania z posiedzeń Komisji Koordynacyjnej 1948-1949 0
65/347/0/1/17 Protokoły z posiedzeń, zebrań i odpraw odnośnie pracy Urzędu 1948-1949 0
65/347/0/1/18 Sprawozdania i protokoły odnośnie mieszkań oraz prac zatrudnieniowych 1949-1949 0
65/347/0/1/19 Korespondencja odnośnie hoteli migracyjnych 1947-1950 0
65/347/0/1/20 Sprawozdania o dochodach budżetowych 1949-1949 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 74 wpisów.