Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego w Szczecinie

Sygnatura
65/349/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
5
Liczba skanów
0