Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Swobnicy

Sygnatura
65/527/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
14
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/527/0/1/1 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1959 0
65/527/0/1/2 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1960-1963 0
65/527/0/1/3 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1963-1963 0
65/527/0/1/4 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1964-1964 0
65/527/0/1/5 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1965-1966 0
65/527/0/1/6 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1967-1967 0
65/527/0/1/7 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1968-1968 0
65/527/0/1/8 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1969-1969 0
65/527/0/1/9 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1970-1970 0
65/527/0/1/10 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1971-1972 0
65/527/0/2/11 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1959 0
65/527/0/2/12 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1960-1963 0
65/527/0/2/13 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1963-1964 0
65/527/0/2/14 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1965-1967 0
65/527/0/2/15 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1968-1968 0
65/527/0/2/16 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1969-1972 0
65/527/0/3/17 Zebrania wiejskie. Sołtysi 1966-1972 0
65/527/0/3/39 Protokoły z zebrań ogólnowiejskich w sprawie IX Plenum Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w gromadzie Swobnica 1971-1971 0
65/527/0/4/18 Plan gospodarczy gromady na lata 1961-1966 1962-1965 0
65/527/0/5/19 Program rozwoju gromady Swobnica 1966-1970 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 44 wpisów.