Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Szczecinie

Sygnatura
65/533/0
Daty skrajne
1959-1982
Liczba serii
19
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/533/0/1.1/7 Zarządzenia dyrektora – sprawy organizacyjne i ogólne 1962-1963 0
65/533/0/1.1/71 Zarządzenia dyrektora – sprawy organizacyjne i ogólne 1968-1969 0
65/533/0/1.1/133 Akty normatywne władz Zjednoczenia Budownictwa Wodnego i Melioracji w Szczecinie 1976-1981 0
65/533/0/1.1/208 Zbiór aktów normatywnych władz nadrzędnych 1968-1980 0
65/533/0/1.1/215 Zbiór aktów normatywnych Zjednoczenia Budownictwa Wodnego i Melioracji w Szczecinie 1974-1981 0
65/533/0/1.2/108 Regulamin i schemat organizacyjny Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Melioracyjnych w Szczecinie 1972-1972 0
65/533/0/1.2/218 Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Melioracyjnych w Szczecinie 1966-1966 0
65/533/0/1.3/95 Program poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Bazie Sprzętu Melioracyjnego w Szczecinie na lata 1966-1970 1965-1965 0
65/533/0/1.3/103 Sprawozdania z poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w podległych przedsiębiorstwach za 1971 rok 1972-1972 0
65/533/0/1.3/112 Sprawozdania statystyczne Z-19 z wypadków przy pracy za 1977 rok 1977-1978 0
65/533/0/1.3/114 Materiały dotyczące szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1975-1981 0
65/533/0/1.3/115 Sprawozdania statystyczne Z-9 z wypadków przy pracy za 1976 rok. Dokumentacja wypadków 1976-1977 0
65/533/0/1.3/116 Sprawozdania statystyczne Z-19 z wypadków przy pracy za 1978 rok. Dokumentacja wypadków 1978-1979 0
65/533/0/1.3/117 Sprawozdania statystyczne Z-9 z wypadków przy pracy za 1975 rok. Dokumentacja wypadków 1975-1976 0
65/533/0/1.3/122 Sprawozdania statystyczne Z-10 dotyczące warunków pracy za lata 1977-1981 1978-1982 0
65/533/0/1.3/123 Zarządzenia władz centralnych oraz własne dotyczące BHP 1973-1977 0
65/533/0/1.3/124 Sprawozdania statystyczne Z-19 z wypadków przy pracy za 1981 rok. Dokumentacja wypadków 1981-1982 0
65/533/0/1.3/125 Sprawozdania statystyczne Z-19 z wypadków przy pracy za 1979 rok. Dokumentacja wypadków 1979-1980 0
65/533/0/1.3/130 Sprawozdania statystyczne Z-9 z wypadków przy pracy za 1974 rok. Dokumentacja wypadków 1974-1975 0
65/533/0/1.3/131 Sprawozdania statystyczne Z-19 z wypadków przy pracy za 1980 rok. Dokumentacja wypadków 1980-1981 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 221 wpisów.