Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/543/0
Daty skrajne
1951-1990
Liczba serii
2
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/543/0/1/1 Sprawozdania zdziałalności Oddziału i Kół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich za lata 1956-1968 1956-1968 0
65/543/0/1/2 Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - 6 czerwca 1964 r. 1964-1964 0
65/543/0/1/3 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1960-1963 0
65/543/0/1/4 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1963-1964 0
65/543/0/1/5 Protokoły zebrań Prezydium, Zarządu i Sekcji Obrabiarek i Narzędzi 1964-1969 0
65/543/0/1/6 Protokoły zebrań Sekcji i Kół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1969-1969 0
65/543/0/1/7 Komunikaty Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1966-1966 0
65/543/0/1/8 Protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych Kół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1963-1967 0
65/543/0/1/9 Bezmontażowy transport żurawi budowlanych - opracowanie M. Żelachowskiego 1966-1966 0
65/543/0/1/10 Kierunki rozwoju przemysłu rybnego w Polsce do 1980 r. - opracowanie H. Włodarczyk, S. Lewenstein 1963-1963 0
65/543/0/1/11 Struktura polskiej floty rybackiej w perspektywie do 1980 r. - opracowanie Z. Hoym, S. Sokal, Cz. Turzański 1963-1963 0
65/543/0/1/12 Kongres Techników Polskich 1965-1965 0
65/543/0/1/13 Protokoły posiedzeń Sekcji Okrętowców 1963-1970 0
65/543/0/1/14 Kongres Techników Polskich - materiały 1957-1964 0
65/543/0/1/15 Sprawozdania z działalności Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich za lata 1951-1965 1951-1965 0
65/543/0/1/16 Odczyty, referaty Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1968-1968 0
65/543/0/1/17 Odczyty, referaty Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1965-1966 0
65/543/0/1/18 Odczyty, referaty Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 1969-1969 0
65/543/0/1/19 Sprawozdania z działalności Zespołu Partyjnego Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich za lata 1969-1970 1969-1970 0
65/543/0/1/20 Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności Kół za lata 1958-1968 1958-1968 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 232 wpisów.