Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia" w Szczecinie

Sygnatura
65/580/0
Daty skrajne
1951-1996
Liczba serii
49
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/580/0/1.1/1 Struktura organizacyjna 1951-1951 0
65/580/0/1.1/2 Bilans roczny wraz z załącznikami za 1951 rok 1952-1952 0
65/580/0/1.1/3 Protokoły narad, zarządzenia wewnętrzne oraz instrukcje 1951-1951 0
65/580/0/1.1/4 Plan finansowy na rok 1952 1951-1951 0
65/580/0/1.1/5 Roczne sprawozdania z wykonania planu nakładów i kosztów, zestawienia przekształcenia aktywów i pasywów 1952-1952 0
65/580/0/1.1/6 Roczne sprawozdania z wykonania obrotów materiałowych 1952-1952 0
65/580/0/1.1/7 Wykonanie planu produkcji za okres styczeń-wrzesień 1952 r. 1952-1952 0
65/580/0/1.1/8 Zestawienia i przekształcenia aktywów i pasywów 1952-1952 0
65/580/0/1.1/9 Bilans wraz z załącznikami sporządzony na dzień 31 grudnia 1952 r. 1953-1953 0
65/580/0/1.1/10 Bilans dochodów i wydatków na rok 1952, roczny plan finansowania inwestycji, pokrycia normatywów środków obrotowych 1952-1952 0
65/580/0/1.1/11 Protokoły odpraw 1952-1952 0
65/580/0/1.1/12 Protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania baraków znajdujących się przy basenie jachtowym 1952-1952 0
65/580/0/1.1/13 Plan finansowy na rok 1953 oraz sprawozdanie budżetowe za rok 1952 1952-1953 0
65/580/0/1.1/14 Plany na rok 1953 1952-1953 0
65/580/0/1.1/15 Roczny plan techniczno-przemysłowo-finansowy, roczne plany produkcji globalnej i towarowej, zatrudnienia i płac na rok 1953 1953-1953 0
65/580/0/1.1/16 Plany roczne produkcji, kosztów, rentowności, bilans dochodów i wydatków 1953-1953 0
65/580/0/1.1/17 Plan finansowy na rok 1953 1953-1953 0
65/580/0/1.1/18 Plan nakładów na rok 1953 1953-1953 0
65/580/0/1.1/19 Roczny bilans dochodów i wydatków. Roczne plany pracochłonności produkcji, świadczeń socjalnych, wydajności pracy, obniżki kosztów produkcji, kosztów produkcji globalnej 1953-1953 0
65/580/0/1.1/20 Plan wielkości podstawowych. Roczne sprawozdanie z wykonania planu obrotów materiałowych 1953-1953 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 954 wpisów.