Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Częstochowie

Sygnatura
8/5/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
8/5/0/-/1 [ Akta dotyczące organizacji Powiatowego Oddziału w Częstochowie - instrukcje i zarządzenia ] 1945-1947 0
8/5/0/-/2 [ Sprawozdania z delegacji służbowych pracowników Oddziału ] 1948-1950 0
8/5/0/-/3 [ Korespondencja ogólna Oddziału ] 1945 0
8/5/0/-/4 [ Korespondencja ogólna ] 1945-1946 0
8/5/0/-/5 [ Sprawozdanie z działalności Oddziału Powiatowego w Częstochowie za okres od poczatku istnienia do lipca 1949 roku, sporządzono dla Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie ] 1949 0
8/5/0/-/6 [ Wnioski o wydanie orzeczeń osiedleńczych oraz Korespondencja w sprawie osadnictwa wiejskiego ] 1945-1946 0
8/5/0/-/7 [ Instrukcje i zarzadzenia w sprawie osadnictwa miejskiego ] 1945-1948 0
8/5/0/-/8 [ Wnioski o wydanie orzeczen osiedleńczych i korespondencja w sprawie osadnictwa miejskiego ] 1945-1947 0
8/5/0/-/9 [ Księga nieruchomości miejskich poniemieckich na terenie miasta Częstochowy przydzielonych repatriantom ] 1946-1949 0
8/5/0/-/10 [ Telefonogramy o ruchu transportów przesiedleńców i repatriantów ] 1946 0
8/5/0/-/11 [ Raporty o ruchu transportów przesiedleńców oraz repatriantów ze Wschodu i Zachodu ] 1946 0
8/5/0/-/12 [ Kwestionariusze repatriantów ] 1945 0
8/5/0/-/13 [ Kwestionariusze repatriantów ] 1946 0
8/5/0/-/14 [ Kwestionariusze repatriantów ] T. 2 1946 0
8/5/0/-/15 [ Kwestionariusze repatriantów ] T. 3 1946 0
8/5/0/-/16 [ Książka meldunkowa repatriantów ] T. 1 1945 0
8/5/0/-/17 [ Książka meldunkowa repatriantów ] T. 2 1945 0
8/5/0/-/18 [ Książka meldunkowa repatriantów ] T. 3 1945 0
8/5/0/-/19 [ Książka meldunkowa repatriantów ] T. 4 1945 0
8/5/0/-/20 [ Książka meldunkowa repatriantów ] T. 5 1945 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 40 wpisów.