Majątek Jarocin - Radolińscy

Sygnatura
53/938/0
Daty skrajne
1487-1941
Liczba serii
243
Liczba skanów
141043
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Spisy akt, repertoria, regestry 1566 - 1934 0
2 Akta dotyczące tytułów prawnych 0
2.1 Fideikomis i układy rodzinne 1855 - 1939 0
2.2 Kupna, sprzedaże, przewłaszczenia gruntów 1797 - 1939 0
2.3 Dzierżawy 1800 - 1939 0
2.4 Akta hipoteczne 1796 - 1936 0
2.5 Pożyczki i długi 1849 - 1933 0
2.6 Akta dotyczące opieki nad małoletnimi 1805 - 1834 0
2.7 Procesy dotyczące dóbr - graniczne 1668 - 1855 0
2.8 Procesy dotyczące dóbr - sprawy hipoteczne 1842 - 1847 0
2.9 Procesy dotyczące dóbr - z dzierżawcami i administratorami 1829 - 1893 0
3 Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym - Jarocin 1880 - 1910 0
3.1 Pomiary i taksy dóbr - Jarocin 1727 - 1894 0
3.2 Pomiary i taksy dóbr - Bachorzewo i Hilarowo 1843 - 1843 0
3.3 Pomiary i taksy dóbr - Bogusław 1826 - 1854 0
3.4 Pomiary i taksy dóbr - Cielcza 1827 - 1846 0
3.5 Pomiary i taksy dóbr - Ciświca 1836 - 1854 0
3.6 Pomiary i taksy dóbr - Dąbrowa 1857 - 1857 0
3.7 Pomiary i taksy dóbr - Leszczyca 1885 - 1885 0
3.8 Pomiary i taksy dóbr - Radlin 1837 - 1853 0
3.9 Pomiary i taksy dóbr - Roszkowo 1826 - 1856 0
3.10 Spisy ludności 1900 - 1919 0
3.11 Administracja dóbr - zarządzenia pełnomocnika 1899 - 1903 0
3.12 Administracja dóbr - sprawozdania ekonomiczne dla właścicieli 1872 - 1918 0
3.13 Administracja dóbr - raporty gospodarcze, Jarocin klucz i Bogusław 1873 - 1878 0
3.14 Administracja dóbr - raporty gospodarcze, Cielcza 1880 - 1939 0
3.15 Korespondencja majątkowa - zarządu dóbr i Rentamtu w sprawach gospodarczych 1869 - 1941 0
3.16 Korespondencja majątkowa - w sprawach administracyjno-gospodarczych 1867 - 1937 0
3.17 Korespondencja majątkowa - z władzami 1870 - 1940 0
3.18 Korespondencja majątkowa - z obszarem dworskim 1922 - 1937 0
3.19 Korespondencja majątkowa - z różnymi firmami i przedsiębiorstwami 1877 - 1939 0
3.20 Korespondencja majątkowa - z bankami i sprawy wekslowe 1876 - 1940 0
3.21 Korespondencja majątkowa - księgi doręczeń i wysyłki korespondencji 1899 - 1941 0
3.22 Ludność wiejska - uwłaszczenie i regulacja, Ciświca i Tumidaj 1826 - 1867 0
3.23 Ludność wiejska - uwłaszczenie i regulacja, Roszkowo 1834 - 1834 0
3.24 Ludność wiejska - uwłaszczenie i regulacja, abluicje, Jarocin 1843 - 1900 0
3.25 Ludność wiejska - kontrakty z pracownikami, sprawy służby i oficjalistów 1740 - 1918 0
3.26 Ludność wiejska - wynagrodzenie za pracę, ogólne 1845 - 1917 0
3.27 Ludność wiejska - wynagrodzenie za pracę, Folwark Bogusław - wykazy deputatu 1878 - 1894 0
3.28 Ludność wiejska - wynagrodzenie za pracę, Cielcza - wykazy deputatu 1882 - 1939 0
3.29 Ludność wiejska - wynagrodzenie za pracę, listy płacy, ogólne całego klucza i nierozpoznane 1844 - 1936 0
3.30 Ludność wiejska - wynagrodzenie za pracę, listy płacy, Bogusław 1874 - 1891 0
3.31 Ludność wiejska - wynagrodzenie za pracę, listy płacy, Cielcza 1844 - 1883 0
3.32 Ludność wiejska - wynagrodzenie za pracę, listy płacy, Radlin 1884 - 1885 0
3.33 Ludność wiejska - wynagrodzenie za pracę, listy płacy, Roszków 1880 - 1941 0
3.34 Ludność wiejska - opieka nad ludnością w majętności jarocińskiej, Kasa Chorych 1872 - 1939 0
3.35 Rejestry zboża i inwentarza z wszystkich folwarków 1836 - 1868 0
3.36 Rejestry zboża i inwentarza z folwarku Bachorzewo 1854 - 1854 0
3.37 Rejestry zboża i inwentarza z folwarku Bogusław 1878 - 1889 0
3.38 Rejestry zboża i inwentarza z folwarku Cielcza 1880 - 1885 0
3.39 Rejestry zboża i inwentarza z folwarku Ciświca 0
3.40 Rejestry zboża i inwentarza z folwarku Dąbrowa 0
3.41 Rejestry zboża i inwentarza z folwarku Radlin 1880 - 1885 0
3.42 Rejestry zboża i inwentarza z folwarku Roszków 1880 - 1885 0
3.43 Wykazy inwentarza żywego i martwego, cały klucz 1855 - 1903 0
3.44 Wykazy inwentarza żywego i martwego z folwarku Bogusław 1873 - 1891 0
3.45 Wykazy inwentarza żywego i martwego z folwarku Cielcza 1841 - 1938 0
3.46 Wykazy inwentarza żywego i martwego z folwarku Radlin 1860 - 1885 0
3.47 Wykazy inwentarza żywego i martwego z folwarku Roszków 1880 - 1885 0
3.48 Księgi rozchodu i przychodu zboża i inwentarza żywego z folwarku Bogusław 1877 - 1879 0
3.49 Księgi rozchodu i przychodu zboża i inwentarza żywego z folwarku Dąbrowa 1899 - 1900 0
3.50 Księgi rozchodu i przychodu zboża i inwentarza żywego z folwarku Radlin 1877 - 1878 0
3.51 Rejestry zbożowe wszystkich folwarków 1847 - 1897 0
3.52 Rejestry zbożowe folwarku Bogusław 1846 - 1892 0
3.53 Rejestry zbożowe folwarku Cielcza 1838 - 1940 0
3.54 Rejestry zbożowe folwarku Radlin 1860 - 1885 0
3.55 Rejestry zbożowe folwarku Roszków 1842 - 1882 0
3.56 Rejestry udoju mleka 1879 - 1889 0
3.57 Akta ogólne dotyczące gorzelni, podatki 1761 - 1887 0
3.58 Sprawy browarnicze 1845 - 1856 0
3.59 Gorzelnie w Tulcach i Jarocinie 1878 - 1884 0
3.60 Gorzelnia w Bogusławiu - budowa i przebudowy 1876 - 1919 0
3.61 Gorzelnia w Bogusławiu - rozliczenia spirytusu 1877 - 1886 0
3.62 Gorzelnia w Bogusławiu - problematyka mieszana 1845 - 1893 0
3.63 Gorzelnia w Radlinie - kupno, budowa i przebudowy 1867 - 1883 0
3.64 Gorzelnia w Radlinie - rozliczenia spirytusu i korespondencja w sprawach podatkowych 1869 - 1930 0
3.65 Rozliczenia gorzelni Bogusław i Radlin 1876 - 1882 0
3.66 Gorzelnia w Roszkowie - kupno, budowa i przebudowy 1854 - 1886 0
3.67 Gorzelnia w Roszkowie - rozliczenia spirytusu 1842 - 1885 0
3.68 Rozliczenia gorzelni Radlin i Roszków 1854 - 1855 0
3.69 Młyn w Radlinie 1876 - 1879 0
3.70 Wiatrak w Roszkowie 1899 - 1909 0
3.71 Administracja cegielni, sprzedaż cegły 1841 - 1933 0
3.72 Księgi i dowody materiałowo-wartościowe cegielni 1846 - 1913 0
3.73 Akta kasowe cegielni 1844 - 1900 0
3.74 Wydobywanie torfu 1884 - 1900 0
3.75 Wydobywanie węgla brunatnego 1902 - 1933 0
3.76 Gospodarstwo leśne - pomiary i taksy lasów 1799 - 1942 0
3.77 Gospodarstwo leśne - plany kultur i wyrębów 1887 - 1942 0
3.78 Gospodarstwo leśne - księgi kontroli i wyrębów leśnych 1846 - 1908 0
3.79 Gospodarstwo leśne - akta dotyczące polowania i zestawienia zabitej zwierzyny 1842 - 1939 0
3.80 Gospodarstwo leśne - akta personalne urzędników leśnych 1839 - 1938 0
3.81 Gospodarstwo leśne - wynagrodzenia pracowników leśnych 1872 - 1912 0
3.82 Gospodarstwo leśne - defraudacje leśne 1877 - 1882 0
3.83 Gospodarstwo leśne - korespondencja w sprawach lasu 1877 - 1940 0
3.84 Gospodarstwo leśne - sprzedaż drewna 1841 - 1933 0
3.85 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, drzewo użytkowe, rewir I 1889 - 1939 0
3.86 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, drzewo użytkowe, rewir II 1886 - 1935 0
3.87 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, drzewo użytkowe, zestawienia ogólne i bez podania rewiru 1882 - 1942 0
3.88 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, drzewo opałowe, rewir I 1898 - 1942 0
3.89 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, drzewo opałowe, rewir II 1886 - 1942 0
3.90 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, drzewo opałowe, wykazy ogólne i nierozpoznane 1882 - 1940 0
3.91 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, rejestry dotyczące wyrębu lasu 1873 - 1937 0
3.92 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe 1868 - 1884 0
3.93 Gospodarstwo leśne - zestawienia materiałowo-wartościowe 1842 - 1858 0
3.94 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody rozchodu drzewa 1836 - 1870 0
3.95 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody rozchodu drzewa, rewir I i II Tumidaj 1872 - 1880 0
3.96 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody rozchodu drzewa, rewir III 1872 - 1879 0
3.97 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody rozchodu drzewa, rewir IV Bogusław 1872 - 1880 0
3.98 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody rozchodu drzewa, rewir V Roszkowo 1872 - 1880 0
3.99 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody rozchodu drzewa, rewir VI Cielcza 1872 - 1880 0
3.100 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody rozchodu drzewa, rewir VII Annopol 1872 - 1878 0
3.101 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody rozchodu drzewa, Dąbrowa 1872 - 1880 0
3.102 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody rozchodu drzewa, Dębniałki 1873 - 1880 0
3.103 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody rozchodu drzewa, Filipiak 1874 - 1877 0
3.104 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody rozchodu drzewa, Radlin 1873 - 1880 0
3.105 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, dowody materiałowo-kasowe rozchodu drzewa 1878 - 1940 0
3.106 Gospodarstwo leśne - księgi i dowody materiałowe i materiałowo-wartościowe, rożne luźne dowody i zestawienia materiałowe 1864 - 1940 0
3.107 Gospodarstwo leśne - akta kasy leśnej, księgi 1841 - 1941 0
3.108 Gospodarstwo leśne - akta kasy leśnej, dowody kasowe 1844 - 1922 0
3.109 Gospodarstwo leśne - akta kasy leśnej, akta i dowody kasowe dotyczące pobocznych dochodów 1867 - 1881 0
3.110 Tartak - administracja tartaku 1835 - 1936 0
3.111 Tartak - zestawienia i dowody materiałowe 1872 - 1941 0
3.112 Tartak - dowody kasowe 1874 - 1939 0
3.113 Melioracje 1855 - 1936 0
3.114 Zabudowania w majętności jarocińskiej - przegląd stanu budynków 1885 - 1937 1818
3.115 Zabudowania w majętności jarocińskiej - nowe budowy 1844 - 1940 11787
3.116 Pałac i jego urządzenie - budowa pałacu 1850 - 1927 2461
3.117 Pałac i jego urządzenie - wnętrze pałacu 1880 - 1912 318
3.118 Pałac i jego urządzenie - zabezpieczenie przeciwpożarowe 1917 - 1920 532
3.119 Pałac i jego urządzenie - ogród 1913 - 1937 425
3.120 Handel produktami rolnymi i hodowlanymi 1817 - 1937 655
3.121 Budowa i utrzymanie dróg, szos i kolei żelaznych 1858 - 1920 0
3.122 Ubezpieczenia od ognia 1804 - 1939 0
3.123 Różne ubezpieczenia od gradobicia, wypadków, kradzieży 1874 - 1939 0
3.124 Podatki 1789 - 1935 0
3.125 Składka na obronę narodową 1906 - 1916 0
3.126 Akta finansowe - różne wczesne akta kasowe 1801 - 1861 0
3.127 Akta finansowe - dzienniki kasowe 1837 - 1940 0
3.128 Akta finansowe - annuały kasowe 1850 - 1940 0
3.129 Akta finansowe - księgi główne 1877 - 1941 0
3.130 Akta finansowe - księgi dłużników i wierzycieli 1878 - 1940 0
3.131 Akta finansowe - roczne zestawienia kasowe 1842 - 1923 0
3.132 Akta finansowe -półroczne zestawienia kasowe 1845 - 1886 0
3.133 Akta finansowe - miesięczne zestawienia kasowe 1831 - 1891 0
3.134 Akta finansowe -tygodniowe zestawienia kasowe 1840 - 1919 0
3.135 Akta finansowe -kontrole kasowe 1836 - 1899 0
3.136 Akta finansowe - księgi kasowe folwarku Bogusław 1844 - 1889 0
3.137 Akta finansowe - księgi kasowe folwarku Cielcza 1880 - 1940 0
3.138 Akta finansowe - księgi kasowe folwarku Radlin 1871 - 1940 0
3.139 Akta finansowe - księgi kasowe folwarku Roszków 1880 - 1885 0
3.140 Akta finansowe - różne księgi kasowe 1832 - 1933 0
3.141 Akta finansowe - Contocorent 1881 - 1890 0
3.142 Akta finansowe - Allodkasse 1909 - 1911 0
3.143 Akta finansowe - akta kasowe z czasów okupacji 1939 - 1940 0
3.144 Akta finansowe - dowody kasowe 1842 - 1940 0
3.145 Akta finansowe - inwentury i rewizje ksiąg 1848 - 1941 0
3.146 Akta finansowe - problematyka mieszana 1840 - 1940 0
3.147 Miasto Jarocin - przywileje i stosunki z władzami miejskimi 1696 - 1935 0
3.148 Miasto Jarocin - czynsze 1816 - 1918 0
3.149 Miasto Jarocin - separacje Jarocina 1799 - 1869 0
3.150 Miasto Jarocin - sprzedaże i użytkowanie gruntów 1762 - 1874 0
3.151 Miasto Jarocin - hipoteka 1849 - 1861 0
3.152 Miasto Jarocin - jarmarki 1721 - 1896 0
3.153 Miasto Jarocin - cło brukowe i zakładanie bruków 1795 - 1870 0
3.154 Miasto Jarocin - propinacja 1799 - 1858 0
3.155 Kościół w Jarocinie 1663 - 1934 2279
3.156 Kościół w Cielczy 1843 - 1920 358
3.157 Kościół w Radlinie 1845 - 1918 1221
3.158 Kościół w Siedleminie 1821 - 1932 96
3.159 Kościół w Wilkowyji 1843 - 1921 964
3.160 Surówki 1897 - 1897 16
3.161 Szpital w Jarocinie 1823 - 1856 264
3.162 Szkoły 1833 - 1936 1240
3.163 Procesy w sprawach administracyjno-finansowych 1756 - 1939 0
3.164 Problematyka mieszana 1880 - 1894 0
4 Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym - Łobżenica 1662 - 1908 0
5 Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym - Skoki 1701 - 1701 0
6 Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym - Sierniki 0
6.1 Repertoria 0
6.2 Akta dotyczące tytułów prawnych i ogólnej administracji i klucza 1755 - 1856 0
6.3 Rejestry ilościowe zboża i inwentarza żywego 1841 - 1848 0
6.4 Gospodarka leśna 1841 - 1847 0
6.5 Sprawozdania kasowe 1802 - 1848 0
6.6 Akta procesowe 1841 - 1847 0
7 Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym - Kowale 1806 - 1807 0
8 Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym - Chocz 0
8.1 Tytuły prawne 1797 - 1854 0
8.2 Gospodarstwo rolne, budowlane, leśne, i propinacja - cały klucz 1854 - 1858 0
8.3 Gospodarstwo rolne, budowlane, leśne, i propinacja - folwark Jankowo 1855 - 1856 0
8.4 Gospodarstwo rolne, budowlane, leśne, i propinacja - folwark Kuźnica 1854 - 1884 0
8.5 Gospodarstwo rolne, budowlane, leśne, i propinacja - folwark Olesiec 1854 - 1856 0
8.6 Gospodarstwo rolne, budowlane, leśne, i propinacja - gospodarstwo leśne 1854 - 1858 0
8.7 Akta kasowe 1854 - 1858 0
8.8 Akta procesowe 1853 - 1856 0
8.9 Problematyka mieszana 1766 - 1859 0
9 Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym - Ponoschau /Panoszów/ i Patoka 1875 - 1914 0
10 Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym - Tulce 1872 - 1884 0
10.12 [ZOSIA] Brakująca seria 1884 - 1885 0
11 Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym - majątki obce 1843 - 1843 0
12 Akta rodzinne 1842 - 1904 51
12.1 Materiały heraldyczne i genealogiczne 1837 - 1915 2411
12.2 Korespondencja z XVII i XVIII wieku 1674 - 1825 209
12.3 Korespondencja Ignacego Radolińskiego i Anny z Kwileckich, jego żony 1799 - 1825 616
12.4 Korespondencja Władysława Radolińskiego i jego rodzeństwa 1811 - 1879 3056
12.5 Korespondencja Józefiny Radolińskiej 1826 - 1880 20200
12.6 Korespondencja rodzinna Hugona Radolina 1857 - 1914 9813
12.7 Korespondencja Łucji Radolin /z domu Wakefield/ żony Hugona 1827 - 1914 3403
12.8 Korespondencja Elżbiety Radolin z domu Koenigsmark, żony Alfreda Radolińskiego 1859 - 1941 4154
12.9 Korespondencja Ewy ks. Radolin z domu Wedel, żony Jana Hugona 1931 - 1931 34
12.10 Różna korespondencja Radolińskich i dalszych członków rodziny 1793 - 1888 3826
12.11 Papiery i notatki pozostałe po Paschalisie Radolińskim 1792 - 1793 649
12.12 Zeszyty szkolne Radolińskich 1814 - 1878 3449
12.13 Akta procesowe Władysława Radolińskiego 1844 - 1850 449
12.14 Różne akta osobiste Hugona Radolińskiego dotyczące posiadanych przez niego ruchomości 1887 - 1919 1506
12.15 Notatki, terminarze i pamiętniki Łucji Radolin z domu Wakefield /I żony Hugona/ 1856 - 1875 1018
12.16 Akta Joanny Radolin z domu Oppersdorf /II żony Hugona/ 1913 - 1923 340
12.17 Papiery osobiste Alfreda Radolina /syna Hugona/ 1858 - 1911 167
12.18 Akta Elżbiety Radolin z domu Koenigsmark /żony Alfreda/ 1855 - 1922 2142
12.19 Akta dotyczące Łucji z domu Radolin, późniejszej Moy de Sous /córki Hugona, siostry Alfreda/ 1872 - 1903 45
12.20 Akta osobiste oraz ocena dotyczące działalności społecznej i religijnej Łucji z domu Radolin /córki Alfreda/ 1817 - 1931 1514
12.21 Papiery osobiste rodziny Jana Hugona Radolina 1866 - 1866 50
12.22 Papiery osobiste Franciszka Radolińskiego 1869 - 1869 0
12.23 Akta rodziny Koenigsmarków 1870 - 1913 225
12.24 Fotografie rodzinne 383
12.25 Sprawy spadkowe 1880 - 1942 279
12.26 Rachunki domowe i dowody kasowe dotyczące utrzymania domu Władysława Radolińskiego 1830 - 1876 565
12.27 Rachunki bankowe i korespondencja z bankami Hugona Radolina 1868 - 1909 3235
12.28 Książki kasowe dotyczące utrzymania domu w Jarocinie oraz w miejscach pełnienia służby dyplomatycznej przez Hugona Radolina 1882 - 1918 678
12.29 Dowody kasowe dotyczące wydatków na utrzymanie domu Hugona Radolina /zwłaszcza na placówkach dyplomatycznych/ i jego żony 1857 - 1941 39888
12.30 Dyplomy Hugona Radolina 1888 - 1898 32
12.31 Reprezentacja, kontakty z arystokracją kosmopolityczną Hugona Radolina, adresy 1887 - 1912 2896
12.32 Korespondencja z instytucjami i związkami Hugona Radolina 1866 - 1919 1501
12.33 Podania o pomoc i wsparcie do Hugona Radolina 1895 - 1918 2170
12.34 Zbiór wydawnictw dotyczących obrad sejmu i senatu pruskiego /w związku z uczestnictwem Hugona Radolina w tych obradach/ 1912 - 1914 4576
12.35 Problematyka mieszana 1912 - 1914 0
13 Zbiory 4
13.1 Dyplomy i ekstrakty z ksiąg grodzkich i ziemskich 1487 - 1774 263
13.2 Utwory literackie i muzyczne 1663 - 1899 0
13.3 Biblioteka 213
13.4 Dokumenty cechowe 1759 - 1759 58
14 Problematyka mieszana 1829 - 1875 0
14.12 [ZOSIA] Brakująca seria 1882 - 1883 0