Przędzalnia Wełny Czesankowej Bracia Münch w Białej

Sygnatura
13/277/0
Daty skrajne
1924-1945 [1946-1952]
Liczba serii
2
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Inwentarz książkowy 1933 - 1944 0
2 Spis zdawczo-odbiorczy 1924 - 1952 0