Narodowy Bank Polski Oddział w Wadowicach

Sygnatura
13/350/0
Liczba serii
42
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
0 Sprawy organizacyjne 0
0.0 Przejęcie agend Banku Rolnego w Oświęcimiu i w Kętach 1949 - 1953 0
0.1 Przejęcie agend Banku Rolnego w Wadowicach 1948 - 1956 0
0.2 Rewizje i kontrole 1956 - 1969 0
0.3 Archiwum zakładowe 1960 - 1968 0
1 Bilanse, potwierdzenia zgodności sald, plany kasowe, kontrola skarbca NBP 0
1.10 Bilanse NBP 1954 - 1989 0
1.11 Potwierdzenia zgodności sald 1971 - 1987 0
1.12 Książki przejęcia skarbca 1950 - 1987 0
1.13 Plany kasowe 1965 - 1969 0
1.14 Bilanse ludności 1958 - 1969 0
2 Dokumentacja kredytowa z lat 1950-1965 0
2.20 Andrychów 1950 - 1965 0
2.21 Brzeźnica 1950 - 1965 0
2.22 Budzów 1953 - 1954 0
2.23 Frydrychowice 1952 - 1965 0
2.24 Inwałd 0
2.25 Kalwaria Zebrzydowska 1950 - 1965 0
2.26 Klecza Dolna 1953 - 1955 0
2.27 Lanckorona 1952 - 1965 0
2.28 Mucharz 1953 - 1964 0
2.29 Paszkówka 1961 - 1962 0
2.30 Ryczów 1954 - 1965 0
2.31 Spytkowice 1958 - 1965 0
2.32 Stryszów 1954 - 1965 0
2.33 Wadowice 1951 - 1965 0
2.34 Wieprz 1953 - 1965 0
2.35 Tarnawa Dolna 1953 - 1953 0
2.36 Zembrzyce 1953 - 1954 0
2.37 Zbiorcze plany i sprawozdania Gminnych Kas Spółdzielczych 1953 - 1957 0
2.38 Zbiorcze plany i sprawozdania Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 1953 - 1955 0
2.39 Zbiorcze plany i sprawozdania Spółdzielni Produkcyjnych /Wytwórczych/ 0
2.40 Dokumentacja kredytowa innych podmiotów 1951 - 1957 0
5 Dokumentacja kredytowa odziedziczona po Banku Rolnym 0
5.50 Teren powiatu Biała Krakowska 1945 - 1951 0
5.51 Teren powiatu Wadowice 1947 - 1951 0
5.52 Teren powiatu Oświęcim 1951 - 1954 0
5.53 ,, 0
6 Dokumentacja kredytowa z lat 1965-1970 0
6.60 Plany gospodarcze kredytobiorców 1964 - 1969 0
6.61 Sprawozdania finansowe kredytobiorców 1964 - 1970 0
7 Dokumentacja prawna projektowo-kosztorysowa inwestycji 1967 - 1969 0