Urząd Wojewódzki Poznański

Sygnatura
53/296/0
Liczba serii
158
Liczba skanów
427817
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Wydział Ogólny 0
1.1 Sprawy ogólne 1920 - 1939 6397
1.2 Sprawy organizacyjne 1919 - 1939 486
1.3 Statuty organizacyjne, podziały czynności 1918 - 1939 2136
1.4 Zbiór okólników 1922 - 1939 1099
1.5 Sprawy obywatelstwa 1925 - 1940 1659
1.6 Sprawy budżetowo-finansowe 1920 - 1939 507
1.7 Sprawy osobowe 1919 - 1939 6457
2 Wydział Społeczno-Polityczny 0
2.1 Sprawy polityczne 1917 - 1939 16219
2.2 Partie polityczne 1932 - 1939 0
2.3 Związki i stowarzyszenia - sprawy ogólne 1923 - 1939 97
2.4 Związki i stowarzyszenia zawodowe 1920 - 1939 179
2.5 Stowarzyszenia młodzieżowe 1933 - 1939 41
2.6 Stowarzyszenia młodzieży akademickiej, absolwentów szkół wyższych i osób wspierających związki akademickie 1933 - 1939 0
2.7 Stowarzyszenia kulturalno-oświatowe 1919 - 1939 98
2.8 Stowarzyszenia naukowe i współpracy z zagranicą 1933 - 1939 0
2.9 Komitety rodzicielskie 1924 - 1939 0
2.10 Stowarzyszenia o działalności dobroczynnej 1922 - 1939 0
2.11 Stowarzyszenia o działalności religijnej 1932 - 1939 83
2.12 Stowarzyszenia sportowe - bractwa kurkowe 1864 - 1939 0
2.13 Kluby sportowe 1920 - 1966 3414
2.14 Stowarzyszenia i związki paramilitarne 1925 - 1939 1006
2.15 Związki i stowarzyszenia przemysłowe i rzemieślnicze 1922 - 1939 4168
2.16 Stowarzyszenia - związki pracodawców 1933 - 1939 1019
2.17 Stowarzyszenia popierające działalność gospodarczą - rolnictwo i hodowla 1919 - 1939 2613
2.18 Stowarzyszenia popierające działalność gospodarczą - koła łowieckie 1920 - 1939 302
2.19 Stowarzyszenia popierające działalność gospodarczą - stowarzyszenia ogródków działkowych 1933 - 1939 1458
2.20 Stowarzyszenia - instytucje finansowe 1935 - 1939 1622
2.21 Związki i stowarzyszenia właścicieli nieruchomości i lokatorów 1933 - 1939 863
2.22 Stowarzyszenia straży pożarnej 1935 - 1938 22845
2.23 Komitety 1933 - 1939 416
2.24 Związki i stowarzyszenia o charakterze politycznym 1925 - 1939 498
2.25 Związki i stowarzyszenia osób narodowości niemieckiej 1912 - 1939 3088
2.26 Związki i stowarzyszenia osób narodowości żydowskiej 1918 - 1939 1130
2.27 Różne sprawy stowarzyszeń 1933 - 1939 814
2.28 Nadzór nad prasą 1923 - 1939 422
2.29 Stowarzyszenia działające w sferze ubezpieczeń 1935 - 1939 115
2.30 Stowarzyszenia działające na rzecz zdrowia i kultury współżycia społecznego 1933 - 1939 536
2.31 Stowarzyszenia kobiece 1934 - 1939 37
2.32 Stowarzyszenia emerytalne 1936 - 1938 117
2.33 Stowarzyszenia działające na rzecz środowiska w miejscu zamieszkania 1933 - 1939 158
2.34 Stowarzyszenia hobbystyczne 1934 - 1939 131
2.35 Problematyka mieszana 0
3 Wydział Samorządowy 0
3.1 Sprawy ogólne 1925 - 1938 577
3.2 Sprawy miejskie 1852 - 1939 63393
4 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 0
4.1 Sprawy opieki społecznej 1920 - 1939 4582
4.2 Sprawy zdrowia 1920 - 1938 1304
5 Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych 0
5.1 Sprawy ogólne 1919 - 1939 219
5.2 Statystyka produkcji rolnej 1927 - 1938 1308
5.3 Zadłużenia, sprawy rentowe 1926 - 1939 4624
5.4 Sprawy przewłaszczeniowe 1912 - 1939 1566
5.5 Dobra państwowe 1846 - 1939 30191
5.6 Rybołówstwo i łowiectwo 1917 - 1933 1549
5.7 Sprawy melioracyjne 1835 - 1939 9974
5.8 Sprawy parcelacyjne - ogólne 1907 - 1939 2840
5.9 Sprawy parcelacyjne - powiat bydgoski 1905 - 1939 9562
5.10 Sprawy parcelacyjne - powiat chodzieski 1928 - 1939 6397
5.11 Sprawy parcelacyjne - powiat czarnkowski 1924 - 1939 840
5.12 Sprawy parcelacyjne - powiat gnieźnieński 1917 - 1939 1653
5.13 Sprawy parcelacyjne - powiat gostyński 1922 - 1938 2735
5.14 Sprawy parcelacyjne - powiat inowrocławski 1924 - 1939 2724
5.15 Sprawy parcelacyjne - powiat jarociński 1925 - 1939 3676
5.16 Sprawy parcelacyjne - powiat kaliski 1909 - 1939 1918
5.17 Sprawy parcelacyjne - powiat kępiński 1926 - 1939 2212
5.18 Sprawy parcelacyjne - powiat kolski 1926 - 1939 2641
5.19 Sprawy parcelacyjne - powiat koniński 1922 - 1939 6624
5.20 Sprawy parcelacyjne - powiat kościański 1936 - 1939 194
5.21 Sprawy parcelacyjne - powiat leszczyński 1927 - 1938 1181
5.22 Sprawy parcelacyjne - powiat międzychodzki 1920 - 1939 6525
5.23 Sprawy parcelacyjne - powiat mogileński 1919 - 1939 3473
5.24 Sprawy parcelacyjne - powiat nowotomyski 1912 - 1939 2317
5.25 Sprawy parcelacyjne - powiat obornicki 1890 - 1939 945
5.26 Sprawy parcelacyjne - powiat ostrowski 1928 - 1939 1257
5.27 Sprawy parcelacyjne - powiat poznański 1917 - 1939 3023
5.28 Sprawy parcelacyjne - powiat rawicki 1927 - 1938 82
5.29 Sprawy parcelacyjne - powiat szamotulski 1922 - 1939 1356
5.30 Sprawy parcelacyjne - powiat szubiński 1901 - 2000 4827
5.31 Sprawy parcelacyjne - powiat śremski 1936 - 1938 86
5.32 Sprawy parcelacyjne - powiat średzki 1928 - 1939 790
5.33 Sprawy parcelacyjne - powiat turecki 1926 - 1939 2076
5.34 Sprawy parcelacyjne - powiat wągrowiecki 1931 - 1939 1309
5.35 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat wolsztyński 1927 - 1939 3141
5.36 Sprawy parcelacyjne - powiat wrzesiński 1927 - 1939 238
5.37 Sprawy parcelacyjne - powiat wyrzyski 1920 - 1939 17313
5.38 Sprawy parcelacyjne - powiat żniński 1920 - 1939 1599
5.39 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - sprawy ogólne 1897 - 1939 5287
5.40 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat bydgoski 1923 - 1937 343
5.41 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat chodzieski 1924 - 1939 256
5.42 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat czarnkowski 1923 - 1939 3724
5.43 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat gnieźnieński 1920 - 1939 1317
5.44 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat gostyński 1919 - 1939 2439
5.45 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat inowrocławski 1925 - 1939 362
5.46 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat jarociński 1924 - 1937 378
5.47 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat kaliski 1920 - 1939 5289
5.48 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat kępiński 1923 - 1939 1885
5.49 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat kolski 1921 - 1939 1973
5.50 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat koniński 1919 - 1939 5856
5.51 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat kościański 1923 - 1939 4629
5.52 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat krotoszyński 1922 - 1939 2301
5.53 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat leszczyński 1922 - 1939 1683
5.54 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat międzychodzki 1923 - 1939 4204
5.55 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat mogileński 1923 - 1939 558
5.56 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat nowotomyski 1923 - 1939 4560
5.57 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat obornicki 1923 - 1939 2235
5.58 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat ostrowski 1910 - 1939 2837
5.59 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat poznański 1909 - 1939 4500
5.60 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat rawicki 1927 - 1939 21
5.61 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat śremski 1923 - 1939 2901
5.62 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat średzki 1922 - 1939 1791
5.63 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat szamotulski 1927 - 1939 2704
5.64 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat szubiński 1923 - 1939 912
5.65 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat turecki 1919 - 1939 3755
5.66 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat wągrowiecki 1923 - 1939 1498
5.67 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat wolsztyński 1923 - 1939 2461
5.68 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat wyrzyski 1923 - 1938 662
5.69 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat żniński 1927 - 1938 13
5.70 Nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych - powiat wrzesiński 0
6 Wydział Przemysłowy 0
6.1 Sprawy ogólne 1903 - 1939 1398
6.2 Sprawy szczegółowe - powiat bydgoski 1925 - 1937 784
6.3 Sprawy szczegółowe - powiat chodzieski 1922 - 1939 1622
6.4 Sprawy szczegółowe - powiat czarnkowski 1922 - 1939 1830
6.5 Sprawy szczegółowe - powiat gostyński 1921 - 1939 2520
6.6 Sprawy szczegółowe - powiat jarociński 1920 - 1939 3763
6.7 Sprawy szczegółowe - powiat kościański 1923 - 1939 3240
6.8 Sprawy szczegółowe - powiat krotoszyński 1922 - 1939 3054
6.9 Sprawy szczegółowe - powiat leszczyński 1922 - 1939 2015
6.10 Sprawy szczegółowe - powiat obornicki 1922 - 1939 815
6.11 Sprawy szczegółowe - powiat międzychodzki 1922 - 1939 482
6.12 Sprawy szczegółowe - powiat nowotomyski 1920 - 1939 3652
6.13 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady przemysłu metalowego i mechanicznego 1921 - 1939 2246
6.14 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady chemiczne 1922 - 1939 1465
6.15 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, przemysł drzewny i papierniczy 1924 - 1939 658
6.16 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, przemysł poligraficzny 1930 - 1939 358
6.17 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki 1923 - 1939 294
6.18 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady tkackie i garbarnie 1922 - 1939 307
6.19 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, przemysł monopolowy i spożywczy 1923 - 1939 2161
6.20 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, przemysł medyczny 1933 - 1939 210
6.21 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, różne 1930 - 1933 95
6.22 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, przedsiębiorstwa i zakłady o działalności usługowej 1924 - 1939 973
6.23 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady użyteczności publicznej 1925 - 1939 310
6.24 Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, sprawy elektryfikacyjne 1923 - 1939 5817
6.25 Sprawy szczegółowe - powiat poznański 1922 - 1939 3176
6.26 Sprawy szczegółowe - powiat rawicki 1923 - 1939 1487
6.27 Sprawy szczegółowe - powiat szamotulski 1922 - 1939 2985
6.28 Sprawy szczegółowe - powiat śremski 1922 - 1939 1900
6.29 Sprawy szczegółowe - powiat średzki 1922 - 1939 1636
6.30 Sprawy szczegółowe - powiat wągrowiecki 1934 - 1934 37
6.31 Sprawy szczegółowe - powiat wolsztyński 1922 - 1939 1373
6.32 Sprawy szczegółowe - powiat wrzesiński 1922 - 1939 2438
6.33 Sprawy szczegółowe - powiat wyrzyski 1925 - 1929 78
7 Wydział Komunikacyjno-Budowlany 0
7.1 Sprawy ogólne 1920 - 1938 1869
7.2 Konserwacja zabytków 1913 - 1937 364