Wydział Powiatowy w Pleszewie

Sygnatura
53/353/0
Liczba serii
41
Liczba skanów
95659
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Ogólna administracja samorządowa 0
1.1 Protokoły z posiedzeń Kreisausschussu oraz sprawy dotyczące Związku Powiatów Pruskich 1890 - 1918 352
1.2 Sprawy dotyczące terytorium gmin 1890 - 1916 132
1.3 Zakładanie osiedli w powiecie pleszewskim 1894 - 1914 562
1.4 Zmiany nazwisk 1897 - 1924 653
1.5 Urzędy stanu cywilnego 1875 - 1924 2499
1.6 Rewizje i sprostowania rejestrów urzędów stanu cywilnego 1874 - 1924 11087
1.7 Sprawy ubogich 1871 - 1925 2433
1.8 Opieka nad umysłowo chorymi 1898 - 1924 1111
1.9 Hodowla bydła 1892 - 1923 324
1.10 Sprawy szkolne 1893 - 1924 74
1.11 Melioracje 1825 - 1924 1999
1.12 Polowania 1905 - 1924 499
1.13 Koncesje na młyny i handel truciznami 1822 - 1919 229
1.14 Koncesje na kotły i maszyny parowe 1855 - 1920 1116
1.15 Koncesje na cegielnie 1896 - 1899 61
1.16 Koncesje na rzeźnictwo 1868 - 1918 575
1.17 Koncesje na wyszynk 1876 - 1924 4265
1.18 Obwody kominiarskie 1893 - 1919 286
2 Sprawy finansowe 0
2.1 Prowincjonalna Kasa Wdowia i Sieroca 1909 - 1924 685
2.2 Fundusz inwentarzowy i biblioteczny 1887 - 1925 2479
2.3 Fundusz na budowę i utrzymanie Domu Powiatowego i na środki lokomocji 1893 - 1924 1398
2.4 Sejmiki powiatowe 1913 - 1917 394
2.5 Posiedzenia sejmiku powiatowego w innych powiatach 1886 - 1918 25549
2.6 Protokoły z posiedzeń Prowincjalnego Wydziału Powiatowego 1890 - 1892 310
2.7 Pożyczki powiatowe 1857 - 1924 5226
2.8 Podatek obrotowy, daniny powiatowe i prowincjonalne 1822 - 1921 11786
2.9 Powiatowa Kasa komunalna, jej zabezpieczenie, rachunki roczne i statystyka 1881 - 1924 2159
2.10 Zapomogi i premie na różne cele 1892 - 1924 4679
2.11 Fundusz na urządzenia sanitarne 1905 - 1924 257
2.12 Sprawy finansowe dotyczące budowy kolejki Krotoszyn - Pleszew 1895 - 1926 1278
2.13 Procesy i spory związane z budową kolejki Krotoszyn - Pleszew 1900 - 1921 2663
2.14 Budowa poszczególnych odcinków drogowych kolejki Krotoszyn - Pleszew 1874 - 1915 1513
2.15 Zapomogi prowincjonalne na budowę dróg 1906 - 1919 98
2.16 Zaciąganie pożyczek na budowę dróg oraz ich udzielanie z funduszu drogowego 1902 - 1904 461
2.17 Sprawy różne 1878 - 1919 1327
2.18 Daniny i rachunkowść gminna 1859 - 1915 753
3 Sprawy sporno-administracyjne 1890 - 1913 1634
4 Podatek od wzbogacenia 1891 - 1924 2221
5 Urząd dla spraw podatku od wzbogacenia 1911 - 1920 515