Towarzystwo Upiększania Miasta Świętochłowic w Świętochłowicach

Sygnatura
12/638/0
Daty skrajne
1964-1993 [1994]
Liczba serii
3
Liczba skanów
0