Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Skała

Sygnatura
12/1639/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Spis roboczy nr 1 1922 - 1938 0
2 Spis zdawczo-odbiorczy nr 2 0