Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu

Sygnatura
53/1009/0
Daty skrajne
1939 - 1944
Liczba serii
2
Liczba skanów
5902
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Sprawy ogólne 1939 - 1941 458
2 Wykaz wysiedlonych Polaków 1939 - 1944 5444