Urząd Stanu Cywilnego Rejowiec (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/1937/0
Daty skrajne
1876-1938
Liczba serii
6
Liczba skanów
4836