Akta miasta Lublina

Sygnatura
35/22/0
Liczba serii
411
Liczba skanów
1110185
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 DOKUMENTY MIASTA LUBLINA 1317 - 1792 0
2 KSIĘGI MIEJSKIE, 1465-1810 0
2.1 Kanclelaria wójtowski-ławnicza 0
2.1.1 Księgi wójtowsko-ławnicze [seria główna] Indukty 0
2.1.1.1 Księgi zapisów i kontrowersji [wyroków] 1465 - 1682 49741
2.1.1.2 Księgi zapisów 1645 - 1794 14542
2.1.1.3 Księgi kontrowersji [wyroków] 1713 - 1791 10387
2.1.2 Księgi wójtowsko-ławnicze protokoły i farrago 1579 - 1757 62579
2.1.3 Księgi Wójtowsko-ławnicze [serie rzeczowe] 0
2.1.3.1 Zapisy wieczyste 1541 - 1642 2976
2.1.3.2 Księgi zapisów na papierze stemplowym 1777 - 1796 985
2.1.3.3 Testamenty i inwentarze 1576 - 1658 1456
2.1.3.4 Księgi złoczyńców 1549 - 1716 2101
2.1.4 Kopiariusz przywilejów miejskich 1763 - 1787 0
2.1.5 Rejestr spraw 1768 - 1783 0
2.2 Kanclelaria Rady Miejskiej 0
2.2.1 Ksiegi Radzieckie Lubelskie [Seria Główna] Indukty 0
2.2.1.1 Księgi Zapisów, Wyroków, Administracyjne 1534 - 1755 26819
2.2.1.2 Księgi zapisów 1759 - 1793 5448
2.2.1.3 Księgi Wyroków 1755 - 1792 7565
2.2.2 Księgi Radzieckie Brudnopisy i Farrago 1542 - 1742 50334
2.2.3 Księgi Administracyjno Gospodarcze 1532 - 1808 277
2.2.4 Kopiariusze Przywilejów Miejskich 1751 - 1781 0
2.2.5 Pomocnicze Księgi Kancelaryjne [Rejestry Spraw] 1755 - 1789 0
2.3 Ksiegi Władz Miejskich Zorganizowanych na Podstawie Uchwał Sejmu Wielkiego 1791 - 1792 0
2.4 Akta Władz Miejskich Zorganizowanych na Podstawie Konstytucji Sejmu Grodzieńskiego 1793 - 1797 1108
2.5 Księgi Rachunkowe 0
2.5.1 Rejestry Dochodów, Wydatków, Podatkowe 1520 - 1796 9780
2.5.2 Rejestry Dochodów 1582 - 1758 2262
2.5.3 Rejestry Wydatków 1553 - 1754 2082
2.5.4 Rejestry Podatkowe 1673 - 1794 268
2.6 Księgi Sądowe i Gospodarcze Wsi Miejskich 0
2.6.1 Konopnica 1521 - 1675 245
2.6.2 Ponikwoda 1757 - 1780 222
2.7 Lustracje Miasta Lublina i Województwa Lubelskiego 1564 - 1789 0
2.8 Akta Władz Miejskich z Okresu Zaboru Austriackiego 1795 - 1810 429
3 AKTA LUŹNE MIASTA LUBLINA, XVI-XVIII w. 0
3.1 Akta Kancelarii Wójtowsko-Ławniczej 1501 - 1800 8389
3.2 Akta Kancelarii Rady Miejskiej 1501 - 1800 10527
3.3 Akta z Okresu Przemian Ustrojowych 1792 - 1795 871
3.4 Akta z Okresu Zaboru Austriackiego 1796 - 1809 314
3.5 Akta Prywatne Mieszczan 1601 - 1800 102
4 URZĄD MUNICYPALNY I MAGISTRAT MIASTA LUBLINA, 1809-1874 0
4.1 Sprawy Ogólno-Administracyjne Magistratu Miasta Lublina 0
4.1.1 Rozporządzenia i przepisy ogólne 0
4.1.1.1 Zarządzenia i przepisy 1838 - 1874 1968
4.1.1.2 Organizacja Urzędu Municypalnego Magistratu i Rady Miejskiej 1810 - 1910 47449
4.1.1.3 Kancelaria 1826 - 1873 10998
4.1.1.4 Archiwum 1805 - 1872 974
4.1.2 Sprawy personalne 0
4.1.2.1 Sprawy ogólne 1818 - 1873 23527
4.1.2.2 Akta szczegółowe [teczki personalne] 1813 - 1961 25734
4.1.2.3 Sprawy ogólnopaństwowe 1821 - 1874 16687
4.2 Sprawy Zarządzania Terenem Miasta 0
4.2.1 Teren miasta 0
4.2.1.1 Wjazdy, Rogatki, Plany 1817 - 1873 9946
4.2.1.2 Dzielnice miasta, folwarki 1802 - 1874 14488
4.2.1.3 Rzeki, Mosty, Groble 1822 - 1872 7624
4.2.1.4 Drogi, ulice, place 1816 - 1878 15108
4.2.1.5 Sprawy Porządku i Oświetlenia Miasta 1817 - 1884 21765
4.2.1.6 Pomniki, parki, ogrody 1828 - 1873 1624
4.2.1.7 Sprawy budynków miejskich i rządowych 1799 - 1873 35445
4.2.1.8 Budynki prywatne 1800 - 1876 16863
4.3 Sprawy porządku społeczno - publicznego policji i wojska 0
4.3.1 Prawo miejskie 1815 - 1874 1086
4.3.2 Ruch ludności 1819 - 1875 75970
4.3.2.1 Emigracja 1827 - 1873 5682
4.3.2.2 Żebractwo, włóczęgostwo 1840 - 1873 8441
4.3.2.3 Paszporty 1828 - 1874 15091
4.3.2.4 Przepisy odnośnie pogrzebów 1832 - 1874 985
4.3.3 Straży nocnej wart, podwód i szarwarków 1817 - 1874 4356
4.3.4 Zabezpieczenia przeciwpożarowe 1817 - 1882 17764
4.3.5 Sprawy związane z policją miejską 1820 - 1873 3746
4.3.5.1 Śledztwo 1826 - 1873 1641
4.3.5.2 Areszty 1830 - 1866 3408
4.3.5.3 Więzienie 1819 - 1873 3267
4.3.5.4 Przestępczość 1284 - 1873 17733
4.3.5.5 Sądy 1821 - 1873 35660
4.3.5.6 Stacje transportowe 1824 - 1874 2457
4.3.5.7 Straż ziemska 1867 - 1873 41
4.3.5.8 Sprawy wojskowe 1817 - 1873 55748
4.4 Ludność 0
4.4.1 Zajęcia 0
4.4.1.1 Przemysł 1809 - 1873 14991
4.4.1.2 Rzemiosło 1817 - 1873 13838
4.4.1.3 Handel 1803 - 1877 99664
4.4.1.4 Usługi i inne 1818 - 1874 5460
4.4.2 Sprawy majątkowe ludności 1828 - 1877 19127
4.4.2.1 Akta spadkowe i opieki 1822 - 1896 23818
4.4.3 Legaty 1823 - 1874 7618
4.4.4 Hipoteka 1825 - 1873 592
4.4.5 Licytacje 1854 - 1875 16716
4.4.6 Sekwestry 1833 - 1834 266
4.4.7 Nagrody 1836 - 1874 747
4.4.8 Składki na cele publiczne 1821 - 1873 1687
4.4.9 Różne sprawy obywateli 1827 - 1868 154
4.5 Sprawy oświaty i kultury 0
4.5.1 Wychowanie i oświata 0
4.5.1.1 Sprawy szkół i szkolnictwa 1805 - 1874 14100
4.5.1.2 Stypendium dr J. Sztejna 1827 - 1929 4757
4.5.1.3 Drukarnie i księgarnie 1823 - 1872 2334
4.5.1.4 Widowiska teatralne 1864 - 1873 463
4.5.1.5 Muzea, wystawy i inne 1827 - 1873 1706
4.6 Zdrowie i opieka społeczna 0
4.6.1 Zdrowie 0
4.6.1.1 Szpitale 1818 - 1973 24500
4.6.1.2 Przypadki chorób 1823 - 1873 2587
4.6.1.3 Apteki 1833 - 1873 427
4.6.1.4 Lekarze 1827 - 1873 271
4.6.1.5 Higiena 1812 - 1873 4619
4.6.1.6 Sprawy weterynaryjne 1820 - 1874 3502
4.6.2 Opieka społeczna 0
4.6.2.1 Działalność Rady Głównej Opiekuńczej 1816 - 1883 5020
4.6.2.2 Wsparcia 1827 - 1868 2821
4.7 Sprawy wyznaniowe 0
4.7.1 Sprawy wyznania rzymsko-katolickiego 0
4.7.1.1 Sprawy organizacyjne 1817 - 1876 3755
4.7.1.2 Kościoły 1800 - 1877 30747
4.7.2 Sprawy wyznania ewangelickiego 1822 - 1865 630
4.7.3 Sprawy wyznania prawosławnego 1823 - 1873 1270
4.7.4 Sprawy wyznania mojżeszowego 1821 - 1974 11162
4.7.5 Cmentarze i pogrzeby 1821 - 1873 0
4.7.6 Sprawy kościołów poza Lublinem 1808 - 1866 0
4.8 Majątek miejski 0
4.8.1 Działalność Kasy Miejskiej 0
4.8.1.1 Dochody 1800 - 1888 0
4.8.1.2 Wydatki 1823 - 1883 0
4.8.1.3 Rachunkowość kasy 1795 - 1888 1911
4.9 Działalność innych urzędów i organizacji w Lublinie 0
4.9.1 Rząd Gubernialny 1848 - 1875 0
4.9.2 Urząd Skarbowy 1801 - 1900 0
4.9.3 Poczta 1829 - 1873 0
4.9.4 Kasa oszczędności 1850 - 1883 0
4.9.5 Bank Polski 1870 - 1871 0
4.9.6 Biuro informacyjne 1839 - 1868 0
4.9.7 Kantor służących 1811 - 1868 0
4.9.8 Licytacje 1869 - 1873 0
4.9.9 Deputacja szlachecka 1836 - 1866 0
4.9.10 Towarzystwo tajne 1822 - 1868 0
4.9.11 Towarzystwo Rolnicze 1858 - 1864 0
4.9.12 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 1836 - 1873 0
4.9.13 Organizacja włościan 1864 - 1865 0
4.9.14 Uzupełnienia 1780 - 1909 0
5 MAGISTRAT GORODA LUBLINA, 1874-1915 0
5.1 Diełoproizwodstwa [Kasa Miejska] 0
5.1.1 Zarządzenia i okólniki 1894 - 1908 0
5.1.2 Sprawy rewizji Kasy Miejskiej 1885 - 1909 0
5.1.3 Sprawozdania Kasy Miejskiej 1874 - 1915 0
5.1.4 Podatki od nieruchomości miejskich 1895 - 1915 0
5.1.5 Opłaty za wydane zezwolenia na prowadzenie handlu 1878 - 1914 0
5.1.6 Sprawy poborów urzędników miejskich i ich emerytur 1878 - 1913 0
5.1.7 Wydatki na szkoły miejskie 1866 - 1913 0
5.1.8 Wydatki na szkołę rzemieślniczo-niedzielną 1867 - 1913 0
5.1.9 Wydatki na utrzymanie szkoły handlowej [niższa] 1876 - 1906 0
5.1.10 Wydatki na naukę religii prawosławnej 1904 - 1908 0
5.1.11 Wydatki na szkołę żydowską [miejską] 1871 - 1913 0
5.1.12 Wydatki na szkołę unicką i żeńską początkową 1868 - 1914 0
5.1.13 Fundusz stypendialny dr J. Sztejna i zapisy na szkoły 1874 - 1909 0
5.1.14 Zakup węgla dla biednej ludności i inne wydatki gospodarcze 1886 - 1910 0
5.1.15 Różne zarządzenia dotyczące gminy żydowskiej i Okręgu Bożniczego w Lublinie 1878 - 1907 0
5.1.16 Wybory członków gminy żydowskiej 1885 - 1918 0
5.1.17 Zezwolenia na naukę religii żydowskiej i sprawy duchownych żydowskich 1886 - 1901 0
5.1.18 Składki na utrzymanie gminy żydowskiej i inne jej dochody 1881 - 1915 0
5.1.19 Wydatki gminy żydowskiej i sprawozdania z nich [np. utrzymanie łaźni, chederów, synagogi, domów modlitwy, cmentarza] 1876 - 1917 0
5.1.20 Ofiary na biednych w gminie żydowskiej 1881 - 1905 0
5.2 Diełoproizwodstwa II 0
5.2.1 Rozporządzenia władz zwierzchnich - guberni 1884 - 1916 0
5.2.2 Podział administracyjny miasta Lublina 1893 - 1915 0
5.2.3 Przysięgi poddańcze i wybory do Dumy 1894 - 1913 0
5.2.4 Zesłania na Syberię i do innych dzielnic Rosji 1884 - 1910 0
5.2.5 Nadzór policyjny nad mieszkańcami miasta Lublina 1886 - 1915 0
5.2.6 Wydawanie świadectw o lojalności mieszkańcom m. Lublina 1883 - 1897 0
5.2.7 Ucieczki za granice i kary za przekroczenie nielegalnie granicy 1874 - 1912 0
5.2.8 Sprawy emigracji i reemigracji 1882 - 1907 0
5.2.9 Sprawy przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego i zwolnienia od niego 1093 - 1985 0
5.2.10 Sprawy cudzoziemców zamieszkujących w m. Lublinie 1874 - 1915 0
5.2.11 Sprawy paszportów dla obywateli m. Lublina 1889 - 1915 0
5.2.12 Kary za przekroczenia paszportowe 1896 - 1915 0
5.2.13 Wydawanie kwalifikacji na otrzymanie paszportów wgłąb Rosji 1880 - 1902 0
5.2.14 Poszukiwania zaginionych osób 1890 - 1915 0
5.2.15 Sprawy poboru rekrutów 1883 - 1915 0
5.2.16 Sprawy sierot i podrzutków starców bez opieki 1886 - 1915 0
5.2.17 Nadzór nad sprawami wyznaniowymi i kościołami i gminami wyznaniowymi chrześcijańskimi 1874 - 1914 0
5.2.18 Przejście na prawosławie 0
5.2.19 Sprawy unitów 1874 - 1896 0
5.2.20 Przyjmowanie wiary chrześcijańskiej przez żydów 1883 - 1909 0
5.2.21 Sprawy klasztorów 1890 - 1893 0
5.2.22 Sprawy sanitarne szpitale, sprawy lecznictwa 1874 - 1908 0
5.2.23 Przeglądy sanitarne 1906 - 1915 0
5.2.24 Ceny na produkty rolne 1907 - 1915 0
5.2.25 Przeglądy weterynaryjne koni i wyznaczanie miejsc postoju dorożek 1908 - 1912 0
5.2.26 Przepisy o prowadzeniu ksiąg ludności, ich kontrola 1874 - 1902 0
5.2.27 Statystyka ludności m. Lublina 1879 - 1916 0
5.2.28 Wydawanie zezwolenia na zamieszkanie 1902 - 1915 0
5.2.29 Starania o zapisanie do księgi ludności stałej m. Lublina 1874 - 1987 0
5.2.30 Wypisywanie z ksiąg ludności stałej m. Lublina 1874 - 1987 0
5.2.31 Przesiedlenia do Lublina z cesarstwa rosyjskiego 1874 - 1987 0
5.2.32 Przesiedlenia Mieszkańców Lublina do Cesarstwa 1881 - 1915 0
5.2.33 Przesiedlenia Mieszkańców Lublina do Różnych miejscowości w Królestwie Polskim 1097 - 1915 0
5.2.34 Zarządzenia Władz i Statystyki 1892 - 1915 0
5.2.35 Sprawy dezercji i aresztowań 1902 - 1915 0
5.2.36 Wydatki na Utrzymanie Aresztu Miejskiego i Stacji Transportowej 1903 - 1914 0
5.2.37 Wydatki na Przewóz Rekrutów 1907 - 1915 0
5.2.38 Personel Aresztu Miejskiego 1902 - 1914 0
5.3 Diełoproizwodstwa III [Wydział Administracyjno-Gospodarczy] 0
5.3.1 Zarządzenia Władz Zwierzchnich 1883 - 1916 0
5.3.2 Posiedzenia Magistratu i Uchwały 1909 - 1915 0
5.3.3 Sprawy Gospodarcze Magistratu 1897 - 1914 0
5.3.4 Sprawy Archiwum Miejskiego 1899 - 1910 0
5.3.5 Wydatki w Związku z Wyborami do Dumy 1905 - 1906 0
5.3.6 Opracowania Bużetu Miejskiego i Budżety 1874 - 1916 0
5.3.7 Sprawy Kasy Miejskiej [Rewizje, Sprawozdania z Wydatków] 1875 - 1914 0
5.3.8 Kasy Pożyczkowe i Towarzystwa Kredytowe w Mieście, Sprawy Kapitałów Miejskich 1877 - 1910 0
5.3.9 Podatki Miejskie 1877 - 1916 0
5.3.10 Personel Urzędniczy Magistratu i Pracownicy Fizyczni [Ich Uposażenia, Emerytury] 1875 - 1917 0
5.3.11 Wydatki na Reprezentację Miasta, Obchody Uroczystości Jubileuszy 1883 - 1916 0
5.3.12 Sumy Przekazywane Przez Władze Miejskie na Utrzymanie Urzędów Państwowych 1891 - 1915 0
5.3.13 Wydatki na Utrzymanie Policji Miejskiej 1889 - 1916 0
5.3.14 Obiekty Wojskowe na Terenie Miasta i Wydatki Miasta w Związku z Potrzebami Wojska i Żandarmerii 1878 - 1914 0
5.3.15 Straż Pożarna Miasta Lublina [Sprawy Organizacyjne i Wydatki na Jej Utrzymanie 1875 - 1919 0
5.3.16 Wydatki Na Szkoły Miejskie i Sprawy Gospodarcze Szkół 1888 - 1915 0
5.3.17 Sprawy Otwierania Nowych Miejskich Szkół [Dla Dzieci Chrześcijan i Żydowskich] 1889 - 1916 0
5.3.18 Sprawozdania Statystyczne Dotyczące Różnego Rodzaju Szkolnictwa 1890 - 1913 0
5.3.19 Sprawy Etatów Szkolnych 1894 - 1915 0
5.3.20 Kursy Wieczorowe, Dokształcenie Rzemieślników, Szkoły Specjalne [Wydatki] 1889 - 1915 0
5.3.21 Subsydia dla Szkół Średnich [Ogólnokształcących, Technicznych, Seminarium Nauczycielskiego, Sprawy ich Lokali 1890 - 1914 0
5.3.22 Sprawy Budowy, Remontu i Utrzymania Teatru Miejskiego 1878 - 1900 0
5.3.23 Biblioteka im. H. Łopacińskiego, Sprawy Muzeum 1890 - 1909 0
5.3.24 Kluby i Stowarzyszenia 1879 - 1907 0
5.3.25 Wystawy Rolnicze [Koni, Płodów Rolnych, Oraz Udziału w Nich Miasta] 1889 - 1916 0
5.3.26 Sprawy Asenizacji Miasta i Wydatki na Zwalczanie Epidemii Cholery i Innych Chorób 1889 - 1923 0
5.3.27 Laboratoria Miejskie Bakteriologiczne, Kamery Dezynfekcyjne, Laboratorium Rentgenowskie, Leczenie Ambulatoryjne, Leczenie Wścieklizny 1892 - 1923 0
5.3.28 Sprawy subsydiów i remontów, szpitali, przeglądy sanitarne, lekarze miejscy 1888 - 1918 0
5.3.29 Budowa rzeźni miejskiej i remonty, dochody z uboju w rzeźni, sprawy nadzoru nad ubojem [bydła, trzody chlewnej] 1874 - 1916 0
5.3.30 Spisy pogłowia bydła w m. Lublinie i walka z pomorem, sprawy czyściciela miasta 1876 - 1915 0
5.3.31 Pomoc społeczna dla ubogiej ludności miasta [chrześcijańskiej i żydowskiej] 1888 - 1921 0
5.3.32 Plan miasta, granice dzielnice miejskie, projekty i sprawy regulacji ulic i miasta 1878 - 1918 0
5.3.33 Folwarki miejskie [administracja] 1874 - 1900 0
5.3.34 Place miejskie [dzierżawy, sprzedaże, zabudowa, regulacje] 1874 - 1927 0
5.3.35 Parki i skwery miejskie [wydatki na ich utrzymanie i dochody z nich] 1874 - 1915 0
5.3.36 Utrzymanie porządku w mieście 1889 - 1915 0
5.3.37 Plany dróg i szos i ich utrzymanie 1872 - 1921 0
5.3.38 Regulacja i przebudowa ulic, budowa nowych, zmiana nawierzchni, nazwy ulic 1876 - 1924 0
5.3.39 Rzeki w Lublinie i kąpieliska [regulacja rzek, oczyszczanie koryt] 1875 - 1915 0
5.3.40 Mosty na rzekach w Lublinie [budowa, remonty] 1877 - 1914 0
5.3.41 Studnie miejskie [budowa, naprawy] 1889 - 1913 0
5.3.42 Wodociągi miejskie i kanalizacja [budowa, konserwacja wodociągów i ścieków] 1877 - 1928 0
5.3.43 Sprawy kolei na terenie miasta [budowa torów wiaduktów] 1875 - 1930 0
5.3.44 Projekty budowy tranwajów i zaprowadzenia autobusów miejskich 1895 - 1915 0
5.3.45 Budownictwo miejskie [zezwolenie na budowę i przebudowę domów, numeracja domów 1882 - 1916 0
5.3.46 Wydatki na utrzymanie budynków państwowych w mieście 1878 - 1910 0
5.3.47 Wydatki na utrzymanie budynków miejskich w mieście 1874 - 1920 0
5.3.48 Oszacowanie domów w mieście [prywatnych, państwowych, miejskich z podaniem w większości ich inwentarzy] dokonane w związku z ubezpieczeniem ich od ognia 1845 - 1919 0
5.3.49 Pożary w mieście Lublinie 1889 - 1915 0
5.3.50 Remonty i przebudowy budynków poklasztornych należących do miasta, ich dzierżawy 1874 - 1927 0
5.3.51 Sprawy kapitałów poduchownych 1874 - 1926 0
5.3.52 Nominacje na stanowiska duchownych [katolickich] sprawy spadkowe po duchownych 1885 - 1920 0
5.3.53 Dozory kościelne 1890 - 1922 0
5.3.54 Bractwa kościelne [katolickie] 1910 - 1914 0
5.3.55 Sprawy kościoła ewangelicko-augsburskiego [dochody i rozchody parafii, nominacje proboszczy] 1892 - 1914 0
5.3.56 Sprawy kościoła prawosławnego [dochody i rozchody parafii, sprawy własności, budowy cerkwi] 1887 - 1910 0
5.3.57 Sprawy wyznania mojżeszowego [nominacje rabinów, remonty synagogi, utrzymanie domów modlitwy, utrzymanie przytułku ubogich] 1874 - 1894 0
5.3.58 Cmentarze w mieście 1874 - 1923 0
5.3.59 Rejestry zmarłych 1904 - 1916 0
5.3.60 Oświetlenie miasta gazowe i elektryczne 1878 - 1921 0
5.3.61 Telefony 1889 - 1915 0
5.3.62 Lombard miejski [dochody, wydatki, rewizje] 1899 - 1918 0
5.3.63 Targi i jarmarki w mieście Lublinie [dochody i rewizje, zezwolenia na handel] 1874 - 1915 0
5.3.64 Miary wagi i ceny produktów spożywczychi materiałów budowlanych, wełny, lnu 1874 - 1907 0
5.3.65 Sprawy aprowizacji w mieście Lublinie 1887 - 1917 0
5.3.66 Przemysł miejscowy i handel 1889 - 1919 0
5.3.67 Korespondencja ze sprawozdaniami dotyczącymi spraw gospodarczych miasta 1908 - 1916 0
5.4 Diełoproizwodstwa IV [Wydział Ogólny] 0
5.4.1 Manifesty cesarskie, rozporządzenia władz centralnych 1874 - 1915 0
5.4.2 Obchody uroczystości, sprawy orderów i odznaczeń, wizyty dostojników państwowych 1875 - 1915 0
5.4.3 Zarzadzenia prezydenta miasta i organizacja Magistratu i jego sprawy kancelaryjne, archiwum, rewizje urzędu 1879 - 1915 0
5.4.4 Roczne sprawozdania opisowo statystyczne miasta Lublina składane do władz zwierzchnich, statystyki dotyczące stanu miasta 1874 - 1915 0
5.4.5 Wykazy pracowników miejskich, sprawy ich urlopów, etatów, wynagrodzeń skargi na pracowników Magistratu ich akta osobowe 1874 - 1928 0
5.4.6 Sprawy kontrabandy, kary za nielegalne przekroczenie granicy, za naruszenie przepisów akcyzy 1882 - 1916 0
5.4.7 Sprawozdawczość dotycząca sądownictwa [sądy pokoju i gminne], wykonywanie wyroków sadów kryminalnych, utrzymanie aresztu miejskiego statystyki dotyczące aresztowań 1871 - 1917 0
5.4.8 Sprawy dezerterów z wojsk austriackich i rekrutów przesyłanych do szpitali 1889 - 1902 0
5.4.9 Statystyki dotyczące przemysłu, handlu spisy kupców spisy zakładów przemysłowych i sklepów 1874 - 1915 0
5.4.10 Cechy rzemieślnicze, sprawozdania z ich działalności spisy członków, spisy zakładów rzemieślniczych 1878 - 1913 0
5.4.11 Stowarzyszenie felczerów, fryzjerów, kupców 1890 - 1899 0
5.4.12 Strajki rzemieślnicze w 1905 r. 1905 - 1905 0
5.4.13 Ubezpieczenia robotników 1903 - 1913 0
5.4.14 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zakładów i sklepów, przegląd świadectw handlowych, przemysłowych 1879 - 1914 0
5.4.15 Nadzór nad sprzedażą na targach 1874 - 1877 0
5.4.16 Sprzedaż państwowa napojów, ustalanie miar i wag, sklepy dyżurne, licytacje 1890 - 1915 0
5.4.17 Sprawy administracyjne szkół miejskich początkowych, rzemieślniczych, niższych handlowych 1874 - 1914 0
5.4.18 Kary za tajne nauczanie dzieci 1879 - 1905 0
5.4.19 Organizowanie muzeów i wystaw 1879 - 1902 0
5.4.20 Sprawy kościołów, ofiary na cele pomocy społecznej, towarzystwa dobroczynne i organizacje społeczne 1874 - 1915 0
5.4.21 Statystyki dotyczące hodowli koni 1874 - 1877 0
5.4.22 Sprawy Sanitarne i lecznictwa [spisy lekarzymedycyny i weterynarii aptekarzy i statystyki dotyczące lecznictwa i szpitali [opłaty za leczenie] 1876 - 1915 0
5.4.23 Referat Sanitarny i akta Komisji Sanitarnej 0
5.4.23.1 Sprawy organizacyjne referatu i Komisji 1904 - 1915 0
5.4.23.2 Zwalczanie epidemii cholery i innych epidemii 1905 - 1915 0
5.4.23.3 Przeglądy sanitarne sklepów warsztatów, fabryk 1905 - 1915 0
5.5 Diełoproizwodstwa [Wydział Kwaterunkowy] 0
5.5.1 Zarządzenia władz w sprawach wojskowych 1874 - 1915 0
5.5.2 Działalność komisji kwaterunkowej i przydziały kwater 1878 - 1915 0
5.5.3 Sprawy związane z mobilizacją, pomoc dla wojsk odbywających manewry 1874 - 1892 0
5.5.4 Kwatery, dla poborowych, żandarmerii, ochrony, jednostek wojsk stacjonujących w mieście Lublinie, zaopatrzenie wojska, place dla ćwiczeń i innych celów 1874 - 1916 0
5.5.5 Zapasy żywności w mieście gromadzone na wypadek wojny 1876 - 1902 0
5.5.6 Przydziały lokali dla zatrudnionych w mieście urzędników państwowych, straży ziemskiej, policji 1876 - 1915 0
5.5.7 Ceny produktów spożywczych i artykułów przemysłowych w mieście Lublinie sprawy miar i wag 1885 - 1915 0
5.5.8 Podatki miejskie kwaterunkowy i kanon 1874 - 1908 0
5.5.9 Przeglądy sanitarne chederów 1890 - 1909 0
5.5.10 Korespondencja w sprawach wojskowych 1908 - 1915 0
5.6 Diełoproizwodstwa VI [Wydział Skarbowy] 0
5.6.1 Rozporządzenie władz zwierzchnich i prezydenta miasta 1873 - 1915 0
5.6.2 Podatki państwowe i czynsze od nieruchomości państwowych w mieście 1903 - 1916 0
5.6.3 Pobór kar za tajne przejście granicy 1875 - 1915 0
5.6.4 Poszukiwanie osób i mienia dłużników skarbowych 1905 - 1915 0
5.6.5 Sprawy związków i stowarzyszeń, cechów, sprawy kradzieży, kary za przekroczenie cen 1874 - 1877 0
5.6.6 Korespondencja ogólna 1903 - 1915 0
5.7 Aneksy 0
5.7.1 Uzupełnienia do Diełoproizwodstwa I 1878 - 1887 0
5.7.2 Uzupełnienia do Diełoproizwodstwa II 1875 - 1904 0
5.7.3 Uzupełnienia do Diełoproizwodstwa III 1874 - 1916 0
5.7.4 Uzupełnienia do Diełoproizwodstwa IV 1874 - 1914 0
5.8 Opisi dieł 1874 - 1915 0
6 AKTA MIASTA LUBLINA, 1915-1918 0
6.1 Kancelaria Rady Miejskiej 1917 - 1919 0
6.2 Kancelaria Prezydialna * Kancelaria Prezydialna 1915 - 1918 0
6.3 Kancelaria Magistratu m. Lublina 1917 - 1932 0
6.4 Wydział Ogólny 1915 - 1922 0
6.5 Wydział Finansowy 1900 - 1931 0
6.6 Wydział Policyjno-administracyjny i referat karny 1915 - 1918 0
6.7 Wydział Budowlany 1916 - 1932 0
6.8 Wydział Gospodarczy 1883 - 1925 0
6.9 Wydział Kwaterunkowy i Statystyczny 1918 - 1918 0
6.10 Wydział Aprowizacyjny 1916 - 1920 0
6.11 Wydział Szkolny 1915 - 1918 0
6.12 Wydział Pomocy Społecznej 1915 - 1918 0
6.13 Wydział Sanitarny 1915 - 1923 0
6.14 Wydział Weterynaryjny 1915 - 1918 0
7 AKTA MIASTA LUBLINA, 1918-1939 0
7.1 Wydział Ogólny 0
7.1.1 Referat Ogólny 1892 - 1940 0
7.1.2 Referat Organizacyjny 1918 - 1939 0
7.1.3 Referat Osobowy 1918 - 1939 0
7.1.4 Akta Radcy Prawnego 1921 - 1937 0
7.1.5 spis roboczy 1919 - 1936 0
7.2 Wydział Finansowy 0
7.2.1 Referat Budżetowy 1918 - 1940 0
7.2.2 Oddział Rachuby 1918 - 1942 0
7.2.3 spis roboczy 1920 - 1937 0
7.3 Oddział Podatkowo-egzekucyjny 0
7.3.1 Referat Podatków i Opłat Samoistnych 1917 - 1940 0
7.3.2 Referat Podatku od Widowisk i Zabaw oraz Hotelowego 1918 - 1940 0
7.3.3 Referat Inkasowo-Egzekucyjny 1918 - 1938 0
7.4 Wydział Gospodarczy 0
7.4.1 Referat Nieruchomości 1918 - 1938 0
7.4.2 Referat Zaopatrzenia 1919 - 1933 0
7.4.3 Referat Administracji Zakładami i Przedsiębiorstwami Niewyodrębnionymi 1918 - 1936 0
7.4.4 spis roboczy 1923 - 1931 0
7.4.5 Afisze nadsyłane do rozplakatowania - spis roboczy 1929 - 1939 0
7.5 Wydział Budownictwa 0
7.5.1 Oddział Pomiarów i Zabudowy Miasta 1918 - 1941 0
7.5.2 Oddział Inspekcji Budowlanej 1918 - 1939 0
7.5.3 Oddział Drogowo Wodny 1919 - 1940 0
7.5.4 spis roboczy 1933 - 1933 0
7.6 Wydział Spraw Społecznych 0
7.6.1 Oddział Opieki Społecznej 0
7.6.1.1 Referat Opieki Społecznej 1918 - 1939 0
7.6.1.2 Referat Funduszu Bezrobocia 1925 - 1938 0
7.6.1.3 Referat Kosztów Leczenia 1918 - 1939 0
7.6.1.4 Referat Rachunkowy 1920 - 1940 0
7.6.1.5 spis roboczy 1924 - 1934 0
7.6.2 Odział Zdrowia 0
7.6.2.1 Referat Dozoru Sanitarnego 1918 - 1939 0
7.6.2.2 Referat Higieny Społecznej 1919 - 1940 0
7.6.2.3 Samodzielny Referat Weterynaryjny 1918 - 1932 0
7.7 Wydział Administracyjny 0
7.7.1 Biuro 1918 - 1939 0
7.7.2 Referat Wojskowy 1918 - 1938 0
7.7.3 Biuro Adresowo-Meldunkowe 1919 - 1927 0
7.7.4 Urząd Stanu Cywilnego 1919 - 1930 0
7.7.5 Referat Statystyczny 1918 - 1939 0
7.7.6 Referat Przemysłowo-Aprowizacyjny 1918 - 1939 0
7.7.7 spis roboczy 1919 - 1924 0
7.8 Wydział Oświaty i Kultury 0
7.8.1 Referat Szkolny 1918 - 1940 0
7.8.2 Referat Oświaty i Kultury 1918 - 1940 0
7.8.3 Referat Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1917 - 1947 0
7.8.4 spis roboczy 1922 - 1939 0
7.9 Fotografie 1938 - 1939 0
8 AKTA MIASTA LUBLINA, 1939-1944 0
8.1 Wydział Ogólny 1939 - 1943 0
8.2 Wydział Finansowy 1939 - 1943 0
8.3 Wydział Gospodarczy 1939 - 1943 0
8.4 Wydział Budownictwa 1938 - 1944 0
8.5 Wydział Opieki i Zdrowia 1939 - 1942 0
8.6 Wydział Administracyjny 1911 - 1943 0
8.7 Wydział Oświaty, Mieszkaniowy (Kwaterunkowy) i Statystyki 1939 - 1944 0
8.7.1 spis roboczy 1939 - 1940 0
8.8 Wydział Aprowizacyjny 1940 - 1941 0
8.9 Wydział Kwaterunkowy i Świadczeń Wojennych 1939 - 1944 0
8.10 Fotografie 1939 - 1944 0
8.11 Obwieszczenia władz okupacyjnych i Zarządu Miejskiego - spis roboczy 1939 - 1939 0
9 AKTA MIASTA LUBLINA, 1944-1950[-1954] 0
9.1 Miejska Rada Narodowa 1944 - 1950 0
9.2 Zarząd Miejski 1941 - 1954 0
9.3 Zarządzenia Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego - spis roboczy 1944 - 1946 0
9.4 Fotografie 1945 - 1947 0
10 INSPEKCJA BUDOWLANA MIASTA LUBLINA [1926-]1944-1950[1951] 1922 - 1965 1751
11 KSIĘGI LUDNOŚCI STAŁEJ MIASTA LUBLINA 1839 - 1865 12089
12 KSIĘGI MELDUNKOWE MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLINA [1873-]1930-1950[-1960] 1915 - 1968 0
13 PLANY MIASTA LUBLINA 1802 - 1964 0