Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Białcz (pow. kościański)

Sygnatura
53/3239/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
195
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów