Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bojanowo Stare (pow. kościański)

Sygnatura
53/3243/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
59
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów