Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dłużyna (pow. kościański)

Sygnatura
53/3279/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
578
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów