Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Drzeczkowo (pow.leszczyński)

Sygnatura
53/3285/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
185
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów