Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Górka Duchowna (pow. leszczyński)

Sygnatura
53/3308/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
37
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów