Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grylewo (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3315/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
596
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów