Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grzybowo (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/3317/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
594