Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jedlec (pow. pleszewski)

Sygnatura
53/3325/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
516